دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مقاله پژوهشی فارسی
مدلسازی رفتار چشم انسان براساس تعقیب حرکت با استفاده از کنترلر فازی بهینۀ مربع خطی
مدلسازی رفتار چشم انسان براساس تعقیب حرکت با استفاده از کنترلر فازی بهینۀ مربع خطی

علیرضا رضائی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22108/isee.2021.126196.1430

چکیده
  انتخاب مدل ریاضی حرکت چشم تأثیر مهمی در تحقیقات علمی داشته است. این پژوهش در ادامه این تحقیقات به مدلسازی یک بازوی رباتیک کنترلی انجام شد که با تعقیب حرکت چشم انسان طراحی می‌شود؛ به طوری که در ابتدا ساختار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
روشی نوین در پخش بار بهینۀ مقید به قید پایداری گذرا با استفاده از تکنیک حساسیت تابع انرژی
روشی نوین در پخش بار بهینۀ مقید به قید پایداری گذرا با استفاده از تکنیک حساسیت تابع انرژی

بهزاد مرادی؛ عباس کارگر؛ سید علی نبوی نیاکی؛ سید یاسر درخشنده

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22108/isee.2021.128735.1473

چکیده
  با مرور سابقۀ تحقیق مسئلۀ پخش بار بهینه مقید به قید پایداری گذرا (TSCOPF) مشخص می‌شود هنگام استفاده از تکنیک ضرایب حساسیت توابع انرژی، تنها توان مکانیکی ورودی واحدها در ارزیابی پایداری گذرا مبنا قرار می‌گیرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
کنترل آشوب و سنکرون‌سازی در پیوند جوزفسون با استفاده از کنترل‌کنندۀ پیش‌بین مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان
کنترل آشوب و سنکرون‌سازی در پیوند جوزفسون با استفاده از کنترل‌کنندۀ پیش‌بین مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان

آیلار خوشه مهری؛ سعید نصرالهی بروجنی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22108/isee.2021.126270.1433

چکیده
  پیوند جوزفسون متشکل از دو الکترود ابررسانا است که با یک اتصال ضعیف مانند یک لایۀ عایق نازک به هم متصل شده‌اند. پیوند جوزفسون به‌ازای پارامترهای مشخصی رفتار آشوبناک دارد که این رفتار در کاربردهای فرکانس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
استراتژی هوشمند و انرژی کارآمد اطفای حریق در شبکه‌های حسگر بی‌سیم متحرک
استراتژی هوشمند و انرژی کارآمد اطفای حریق در شبکه‌های حسگر بی‌سیم متحرک

فرزاد حسین پناهی؛ فریدون حسین پناهی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22108/isee.2021.124683.1406

چکیده
  پژوهشگران در سال‌های اخیر با افزایش دامنة آتش‌سوزی‌ها و به‌همراه آن تخریب گستردة محیط زیست و مناطق شهری پرتراکم، به به‌کارگیری راهکارهای سریع و مؤثر در مقابله با حریق، به‌ویژه براساس شبکه‌های حسگر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
توزیع بهینۀ دینامیکی توان و آلودگی با تأثیرپذیری از مدل احتمالاتی انرژی باد به کمک الگوریتم توسعه‌یافتۀ کلونی جستجوی ویروس
توزیع بهینۀ دینامیکی توان و آلودگی با تأثیرپذیری از مدل احتمالاتی انرژی باد به کمک الگوریتم توسعه‌یافتۀ کلونی جستجوی ویروس

مهدی نوشیار؛ علی قاسمی مرزبالی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22108/isee.2021.120104.1305

چکیده
  در این مقاله، به مدل‌سازی بهینۀ دینامیکی توان و آلودگی در طول یک شبانه‌روز به‌عنوان یک چالش مهم در مهندسی پرداخته شده است. همچنین، در سیستم قدرت امروزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم انکارناپذیری را در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت
شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت

مهدی جاماسب خلاری؛ ولی درهمی؛ مهدی یزدیان دهکردی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22108/isee.2021.129742.1495

چکیده
  مدل‌های مولد سعی می‌کنند توزیع احتمالی که مشابه با توزیع داده‌های دیده شده باشد را به دست آورند. برای این کار دو راه‌حل در سال‌های اخیر ارائه شده است؛ یکی کمینه‌کردن واگرایی (فاصله) بین دو توزیع ازطریق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
یک الگوریتم تقریب برای بیشینه‌سازی ماژولاریتی به‌وسیلۀ تخمین حوزه نفوذ
یک الگوریتم تقریب برای بیشینه‌سازی ماژولاریتی به‌وسیلۀ تخمین حوزه نفوذ

سیف اله سلیمانی؛ روح الله جوادپور بروجنی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22108/isee.2021.120798.1315

چکیده
  با رشد شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌ها هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و تحلیل آنها به‌مراتب پیچید‌ه‌تر می‌شود. برای سادگی تحلیل شبکه‌های اجتماعی می‌توان آنها را به مجموعه‌ای از اجتماعات مختلف تقسیم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
یک روش استوار غیر متمرکز برای بهره‌برداری جریان متناوب خطی شبکۀ یکپارچه انتقال و توزیع
یک روش استوار غیر متمرکز برای بهره‌برداری جریان متناوب خطی شبکۀ یکپارچه انتقال و توزیع

احمد نیکوبخت؛ اسماعیل محبوبی مقدم

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22108/isee.2021.128616.1471

چکیده
  در شبکه‌های انتقال امروزی، خروج ناگهانی برخی از واحدهای تولیدی (GUs) از چرخۀ تولید، بسیار خطرآفرین برای بهره‌بردار سیستم‌قدرت است. همچنین، واحدهای تولیدات پراکنده در شبکۀ توزیع یا DNs با داشتن قابلیت ...  بیشتر