رتبه نشریه در وزارت علوم در ارزیابی سال 1398

نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق در ارزیابی سال 1398 در وزارت علوم موفق به کسب رتبه الف و امتیاز ۸۰۵,۳۳ گردید.