درباره نشریه

عنوان نشریه سیستم های هوشمند در مهندسی برق  به هوش محاسباتی در مهندسی برق  طبق مجوز شماره 22924/18/3 مورخ 1393/2/14 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر یافت.

 هوش محاسباتی در مهندسی برق به صورت تفاهم نامه با دانشگاه های کاشان، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی شاهرود، شیراز و خواجه نصیر طوسی منتشر می شود.

 هوش محاسباتی در مهندسی برق  به صورت فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی ( 3 شماره فارسی و 1 شماره انگلیسی) منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.      

عنوان: هوش محاسباتی در مهندسی برق

عنوان انگلیسی: Computational Intelligence in Electrical Engineering

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: رحمت اله هوشمند

سردبیر: امین خدابخشیان

شاپای الکترونیکی: 2821-0689

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و  انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1389

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 3500000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 2500000 ریال )

دسترسی: آزاد

 CC License: CC BY-NC-ND

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب turnitin, Grammarly, Hamanandjou, iThenticate, SID, Google Scholar, Google, Magiran,  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند. لازم به ذکر است مقالات با بیش از 10 درصد همانندی با نظر سردبیر قابل بررسی نیستند.

نمایه شده:   Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, ...

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.

 خط مشی سرقت ادبی: نویسنده (نویسندگان) باید از سرقت ادبی از هر نوع خودداری کنند و در صورت اصالت متن، از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها تبعیت کنند. مشاهدات جدید با نشان دادن امکان تکرارپذیری آزمایش ها به عنوان سرقت ادبی تفسیر نمی شود، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت نقل شده باشند. 

هوش محاسباتی در مهندسی برق هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت می کند. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا هیات تحریریه در هر مرحله از انتشار، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله اثبات صفحه شناسایی شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده شده  و از او خواسته می شود تا متن را بازنویسی کند و به منابع اصلی استناد دقیق بدهد. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورت تشخیص سرقت علمی گسترده پس از انتشار مقاله، مقاله از آرشیو حذف می‌شود، این سرقت ادبی در سایت نشریه اعلام می‌شود و نام (نویسنده یا نویسندگان) در لیست سیاه قرار می‌گیرد.