نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق به صورت فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.      

 • نوع اعتبار                    علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                  فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم       ب
 • نوع داوری                   دو سو ناشناس
 • زبان نشریه                   فارسی / انگلیسی
 • نوع انتشار                   الکترونیکی
 • نوع دسترسی                رایگان (تمام متن)
 • سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.
 • دسته بندی موضوعی       دارد
 • هزینه بررسی و انتشار     دارد، 3500000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 2500000 ریال )
 • فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب turnitin, Grammarly, Hamanandjou, iThenticate, SID, Google Scholar, Google, Magiran,  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند. لازم به ذکر است مقالات با بیش از 10 درصد همانندی با نظر سردبیر قابل بررسی نیستند.