کپی رایت و دسترسی آزاد

کپی رایت: همه مقالات نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق تحت مجوز (CC BY NC ND)  منتشر می شوند.

مشاهده سند مجوز ؛ مشاهده کد حقوقی

مالک حق‌مؤلف / دارنده حق حق‌مؤلف: نویسندگان دارندۀ حق‌مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد (به عنوان مثال، حق استفاده مجدد، توزیع، انتشار مجدد و غیره را حفظ می‌کند).

سیاست دسترسی آزاد (سبز): ما از دسترسی باز سبز پشتیبانی می کنیم و نویسندگان می توانند از امتیازات دسترسی باز سبز استفاده کنند که شامل خودآرشیوی در آرشیوهای سازمانی یا موضوعی و همچنین آرشیو نسخه پذیرفته و منتشر شده در وبلاگ ها یا صفحات شخصی در رسانه های اجتماعی است.