نویسندگان محترم لطفا دقت نمایند که نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق از پذیرفتن مقالات فرستاده‌شده‌ای که هر گونه مغایرتی از لحاظ نوشتار، بخصوص در فرمت مراجع ، نوشتار فرمول‌ها و روابط ، و شماره‌ی فونت‌ها با فرمت ( template ) نشریه و همچنین معرفی داور تخصصی مقاله داشته باشند، معذور است. همچنین فایل تعارض منافع را تکمیل و در بخش فایل تعارض منافع فراگذاری نمایید. فرم تعهد در قالب چک لیست در فرآیند ارسال مقاله از نویسندگان دریافت می گردد.

 راهنمای نگارش مقالات فارسی  

راهنمای نگارش مقالات انگلیسی

فایل تعارض منافع

 

 

  قابل توجه نویسندگان محترم:

 

  1- طبق تصمیم هیات تحریریه این نشریه از پذیرش و بررسی مقالاتی که نویسنده مسؤول و ارسال کننده مقاله از اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی نباشند، معذور است.

 

  2- مقالات ارسالی از طرف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی باید فایل تاییدیه مقاله توسط عضو هیات علمی همکار مقاله را داشته باشد.

 

  3- ارسال کننده و نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان‌‌نامه و یا طرح پژوهشی باید عضو هیات علمی باشد.

 

  4- نویسندگان محترم  لطفا هزینه بررسی مقاله را پس از بررسی هیات تحریریه و  تغییر وضعیت مقاله به پرداخت هزینه  پرداخت نمایید.

((بر اساس مصوبه دانشگاه هزینه اولیه 100000 تومان و هزینه انتشار 250000 تومان))

 

 مهم • نویسنده گرامی جهت تصریح در روند داوری و بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه چهار داور در زمینه مقاله خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخصات کامل (نام دانشگاه، ایمیل دانشگاهی، مرتبه علمی، تخصص  و شماره تماس) به ما معرفی نمایید.

5- "تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نمی باشد. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد"

6- نویسندگان گرامی لطفا چکیده انگلیسی مقاله خود را قبل از ارسال به نشریه در سامانه گرامرلی بررسی نمایید.