مقاله علمی فارسی
طراحی کنترل‌کنندۀ فازی‌عصبی بهینه برای توربین بادی سرعت ثابت
2. طراحی کنترل‌کنندۀ فازی‌عصبی بهینه برای توربین بادی سرعت ثابت

حمیدرضا ایزدفر؛ رضا نیکزاد

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21585

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل‌کنندۀ فازی‌عصبی تطبیقی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک برای بهبود عملکرد توربین بادی سرعتْ ثابت طراحی شده است. این کنترل‌کننده در ابتدا با راه‌اندازی نرم، کاهش دامنۀ جریان هجومی‌ ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی خودبازخورد آموزش‌یافته با الگوریتم رقابت استعماری برای پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبناک
3. سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی خودبازخورد آموزش‌یافته با الگوریتم رقابت استعماری برای پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبناک

میثم بهمنش؛ مجید محمدی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 13-30

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21591

چکیده
  پیش‌بینی سری‌های زمانی، مخصوصاً سری‌های زمانی آشوبیِ سیستم‌های پویای غیر‌خطی، یکی از زمینه‌های مهم تحقیقاتی است و کاربرد زیادی در زمینه‌های گوناگون دارد. از میان روش‌های معرفی‌شده برای پیش‌بینی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌ها
4. تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌ها

محمد شعبانی؛ عباس صابری نوقابی؛ محسن فرشاد

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 30-46

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21595

چکیده
  در این مقاله، روش جدیدی به منظور تعیین تنظیم بهینۀ رله‌های دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌های مؤثر ارائه شده است. برای الگوسازی عدم‌قطعیت‌ها، برای هر یک از عدم‌قطعیت‌ها، توابع چگالی متناظر ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تخمین گشتاور بار در موتورهای القایی با استفاده از کنترل حالت لغزشی دینامیکی براساس رویتگر تطبیقی فازی
5. تخمین گشتاور بار در موتورهای القایی با استفاده از کنترل حالت لغزشی دینامیکی براساس رویتگر تطبیقی فازی

علی کرمی ملائی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 47-56

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21592

چکیده
  در این مقاله، تخمین گشتاور بار در موتورهای القایی دارای عدم قطعیت، بررسی شده است. این روش با استفاده از کنترل حالت لغزشی دینامیکی است. در کنترل حالت لغزشی دینامیکی، یک انتگرال‌گیر قبل از سیستم قرار داده ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
طراحی کنترلر غیرخطی بهینه برای DSTATCOM در یک ریزشبکه براساس نظریة خطی‌سازی فیدبک و ترکیب منطق فازی و الگوریتم زنبورها
6. طراحی کنترلر غیرخطی بهینه برای DSTATCOM در یک ریزشبکه براساس نظریة خطی‌سازی فیدبک و ترکیب منطق فازی و الگوریتم زنبورها

افشین لشکرآرا؛ هاجر باقری طولابی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 57-66

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21593

چکیده
  در این مقاله، کنترلر غیرخطی جدید برای DSTATCOM در یک ریزشبکه شامل واحدهای تولید پراکنده (DG) واحد پیشنهاد شده است. روش کنترلی پیشنهادی بر اساس نظریة خطی‌سازی فیدبک (FLT)، طراحی و از کنترلرهای PID نیز برای تنظیم ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
بهبود کیفیت سرویس و کیفیت صدا در شبکة VoIP بر اساس پس‌خور وفقی هوشمند
7. بهبود کیفیت سرویس و کیفیت صدا در شبکة VoIP بر اساس پس‌خور وفقی هوشمند

احسان فقیهی؛ محمد بهدادفر؛ محمد ابراهیم صادقی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 67-80

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21594

چکیده
  ارزیابی کیفیت سرویس در ترافیک VoIP (Voice over Internet Protocol) بخشی جدانشدنی در بهبود کیفیت شبکه‌های چندرسانه‌ای است. نیاز کاربران این نوع سرویس به کیفیت مطلوب و تلاش ارائه‌کنندگان این سرویس در کاهش هزینه‌ها و ...  بیشتر