مقاله پژوهشی فارسی
بهینه‌سازی خودکار کارایی نرم‌افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO
1. بهینه‌سازی خودکار کارایی نرم‌افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO

مریم آموزگار؛ مهدی افتخاری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 1-11

چکیده
  مهندسی کارایی نرم‌افزار در فازهای اولیه تولید نرم‌افزار (مدل سازی)، کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به‌همراه دارد که هنوز به‌طور کامل خودکار نشده است. این مقاله یک روش بهینه‌سازی مبتنی بر الگوریتم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
تعیین درصد خطای سیم‌پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
2. تعیین درصد خطای سیم‌پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی

مهران تقی پور گرجی کلایی؛ محمد علی شمسی نژاد؛ سید محمد رضوی؛ محسن فرشاد؛ ایرج فرجی؛ حسن قهرمانی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 12-24

چکیده
  روش‌های هوشمند به صورت گسترده‌ای در تشخیص خطا در ماشین‌های الکتریکی، ترانسفورماتورها و به طور کلی، در تمامی قسمت‌های صنعت برق به کار می‌روند. سیستم استنتاج فازی یکی از مدرنترین روش‌هایی است که برای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه‌های قدرت در صورت خروج تکی خطوط
3. جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه‌های قدرت در صورت خروج تکی خطوط

علی انشایی؛ رحمت الله هوشمند؛ فریبرز حقیقت دار فشارکی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 25-36

چکیده
  امروزه در شبکه‌های قدرت به دلایل مختلف، از جمله تخمین حالت دینامیکی و بهبود سرعت سیستم‌های کنترلی و حفاظتی، استفاده بهینه از واحدهای اندازه‌گیری فازور رو به گسترش است. در این مقاله، روش جدیدی برای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
ارزیابی و مقایسه روش‌های الگوهای مکانی مشترک و قطعه‌بندی هوشمند در آشکارسازی مؤلفه P300
4. ارزیابی و مقایسه روش‌های الگوهای مکانی مشترک و قطعه‌بندی هوشمند در آشکارسازی مؤلفه P300

زهرا امینی؛ وحید ابوطالبی؛ محمد تقی صادقی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 37-54

چکیده
  هدف از این مقاله ارزیابی دو روش قطعه­بندی هوشمند و الگوهای مکانی مشترک به عنوان دو راهکار استخراج ویژگی در سیستم‍های آشکارسازی مؤلفهP300 است. بدین منظور، یک سیستم مبتنی بر بازشناسی آماری الگو طراحی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
استراتژی کنترل هوشمند در خودروهای هایبرید پیل سوختی
5. استراتژی کنترل هوشمند در خودروهای هایبرید پیل سوختی

امین حاجی زاده

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 55-66

چکیده
  در این مقاله، راهکار کنترل به منظور بهینه سازی پخش توان در خودروی هایبرید پیل سوختی ارائه شده است. در ساختار خودروی هایبرید پیل سوختی در نظر گرفته شده، پیل سوختی، باتری، موتور الکتریکی و نیرو محرکه خودرو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی فارسی
استفاده از ویرایش جدید الگوریتم توسعه یافته‌ اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی – امنیتی توان رآکتیو در سیستم‌های قدرت
6. استفاده از ویرایش جدید الگوریتم توسعه یافته‌ اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی – امنیتی توان رآکتیو در سیستم‌های قدرت

محمود عبادیان؛ رضا ابولی؛ محسن فرشاد

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 67-80

چکیده
  در این مقاله، رویکردی جدید در جهت مدیریت توان راکتیو سیستم‌های قدرت، با ملاحظه‌ی اهداف امنیتی و اقتصادی، به منظور بهره برداری بهینه و ایمن از این سیستم‌ها ارائهدر این مقاله، رویکردی جدید در جهت مدیریت ...  بیشتر