دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1390 
5. طراحی و شبیه‌سازی یک رله هوشمند برای تشخیص جزیره الکتریکی

صفحه 67-78

مهرداد حیدری ارجلو؛ سید قدرت اله سیف السادات؛ احسان غریب رضا