پیش‌بینی کوتاه‌‌مدت بار الکتریکی با استفاده از الگوهای خاکستری با در نظر گرفتن پاسخ‌‌گویی بار
2. پیش‌بینی کوتاه‌‌مدت بار الکتریکی با استفاده از الگوهای خاکستری با در نظر گرفتن پاسخ‌‌گویی بار

سیدجلال سیدشنوا؛ عبدالمجید دژم خوی؛ کیان جوان احدادی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.104341.1050

چکیده
  در این مقاله الگوهای خاکستری بهبودیافته برای پیش‌بینی بار در حضور پاسخ‌گویی بار پیشنهاد شده است. پاسخ‌گویی‌‌ بار، یکی از ویژگی‌های ارزشمند شبکه‌‌های هوشمند است. از طرف دیگر، در صنعت برق تجدید ساختار ...  بیشتر
پخش بار اقتصادی نیروگاه‏های حرارتی با در نظر گرفتن اثر شیر بخار و با استفاده از الگوریتم بهینه‏سازی ‏یادگیری ردیابی بازگشتی
3. پخش بار اقتصادی نیروگاه‏های حرارتی با در نظر گرفتن اثر شیر بخار و با استفاده از الگوریتم بهینه‏سازی ‏یادگیری ردیابی بازگشتی

بهنام گلستانی مهر؛ افشین لشکرآرا

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.107741.1078

چکیده
  چکیده: یکی از مهم‌ترین موضوع‏های سیستم‏های مدرن امروزی، تولید انرژی الکتریکی برای سیستم‏های قدرت به‌منظور بهینه‌کردن هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت است. پخش بار اقتصادی[1] برنامه‌ریزی ...  بیشتر
بهره‌گیری از ترکیب تحلیل پرونی و تجزیۀ مقدار تکین برای مکان‌یابی هوشمند خطا در خطوط انتقال جریان‌مستقیم فشارقوی دوقطبی
4. بهره‌گیری از ترکیب تحلیل پرونی و تجزیۀ مقدار تکین برای مکان‌یابی هوشمند خطا در خطوط انتقال جریان‌مستقیم فشارقوی دوقطبی

محمد فرشاد

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 31-44

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.105962.1063

چکیده
  تعیین دقیق مکان وقوع خطا و تسریع عملیات تعمیراتی در خطوط انتقال جریان مستقیم فشارقوی (HVDC)، به‌دلیل حجم بالای توان عبوری آنها اهمیت خاصی دارد. این مقاله شیوه‌ای جدید برای مکان‌یابی هوشمند خطاهای اتصال‌کوتاه ...  بیشتر
کنترل‌ ولتاژ چندحلقه‌ای سلسله مراتبی بهبودیافته بر اساس کنترل دروپ برای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر در یک ریزشبکۀ جزیره‌ای
5. کنترل‌ ولتاژ چندحلقه‌ای سلسله مراتبی بهبودیافته بر اساس کنترل دروپ برای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر در یک ریزشبکۀ جزیره‌ای

سید هادی حسینی کردخیلی؛ مهدی بانژاد؛ علی اکبرزاده کلات

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.104124.1044

چکیده
  در این مقاله یک کنترل‌کننده چندحلقه‌ای سلسله‌مراتبی برای یک ریزشبکه[i] دارای منابع تولیدپراکنده (DG[ii]) تجدیدپذیر به‌منظور کنترل ولتاژ در نقطه اتصال مشترک (PCC) و تقسیم توان اکتیو و راکتیو مناسب ارائه ...  بیشتر
ساده‌سازی محاسبۀ معاوضۀ تسهیم و چندگانگی در شبکه‌های لوزی
6. ساده‌سازی محاسبۀ معاوضۀ تسهیم و چندگانگی در شبکه‌های لوزی

فرشید جعفریان؛ فرزاد پرورش

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 63-70

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.107184.1070

چکیده
  به دلیل آنکه مشخص‌کردن ظرفیت کانال‌های رله در بسیاری از شبکه‌ها هنوز جزء مسائل حل‌نشده است، در عمل در بسیاری از شبکه‌های رله با کانال محوشدگی، از بهینه‌سازی معیار معاوضۀ تسهیم و چندگانگی برای طراحی ...  بیشتر
پخش بهینۀ توان راکتیو در سیستم‌های قدرت به روش ترکیبی منطق فازی و الگوریتم جستجوی گرانشی بر پایۀ تضاد
7. پخش بهینۀ توان راکتیو در سیستم‌های قدرت به روش ترکیبی منطق فازی و الگوریتم جستجوی گرانشی بر پایۀ تضاد

اشکان شوکتی پورثانی؛ آرش دهستانی؛ پیام ربانی فر

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.105449.1060

چکیده
  مدیریت توان راکتیو، امری ضروری برای انتقال توان حقیقی و تأمین امنیت شبکۀ قدرت است؛ ازاین‌رو، در بازار برق ارائۀ روش صحیح و ممکن برای قیمت‌‌دهی توان راکتیو اهمیت دارد. توان راکتیو در شبکه‌های انتقال، ...  بیشتر