دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1396 

مقاله پژوهشی فارسی

فشرده‌سازی چند الکترود سیگنال نوار قلبی با استفاده از نظریۀ حسگری فشرده

صفحه 13-24

10.22108/isee.2017.21794

سیاوش افتخاری فر؛ توحید یوسفی رضایی؛ سبلان دانشور؛ امیر رستگارنیا؛ اعظم خلیلی