مقاله علمی فارسی
مکان‌یابی بهینه محدودکننده جریان خطا به‌وسیله الگوریتم بهینه‌سازی خفاش با در نظرگرفتن مدهای مختلف عملکردی ریزشبکه
2. مکان‌یابی بهینه محدودکننده جریان خطا به‌وسیله الگوریتم بهینه‌سازی خفاش با در نظرگرفتن مدهای مختلف عملکردی ریزشبکه

علی اصغر خدادوست آرانی؛ رضا محمدی چبنلو؛ گئورگ قره پتیان

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21603

چکیده
  امروزه به گسترش شبکه‌های هوشمند، بیش از پیش توجه شده است و این به دلیل مزایای مختلف فنی و اقتصادی آنهاست. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های شبکه‌های هوشمند، به‌کارگیری تولیدات ولتاژ پایین در ساختار شبکه‌های ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
کنترل فرکانس‌بار در ریزشبکه جزیره‌ای با استفاده از کنترل پیش‌بین مدل
3. کنترل فرکانس‌بار در ریزشبکه جزیره‌ای با استفاده از کنترل پیش‌بین مدل

فرهاد امیری؛ علیرضا حاتمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 9-24

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21604

چکیده
  یکی از موضوعات مهم و اساسی ریزشبکه‌ها، در حالت جدا از شبکه قدرت، کنترل فرکانس و ولتاژ است. در این مقاله روشی مبتنی بر کنترل پیش‌بین مدل برای کنترل مقاوم فرکانس‌بار در یک ریزشبکه جزیره‌ای ارائه شده است. ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT
4. محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT

زهرا شریفیان؛ محمدجواد امیدی؛ حمید سعیدی سورک

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 25-36

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21605

چکیده
  سیستم چندحاملی (Circular Staggered Multi-tone) C-SMT مدولاسیون پیشرفته است که دو سیستم SMT و (Generalized Frequency DivisionMultiplexing) GFDM را با موفقیت ترکیب کرده است. سیستم C-SMT بیشتر، مزایای سیستم‌های SMT و GFDM را حفظ کرده است و جایگزین مناسبی ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
آشکارسازی و تعیین وفقی حملۀ اختلال فریبنده در شبکه‌های رادیوشناختگر
5. آشکارسازی و تعیین وفقی حملۀ اختلال فریبنده در شبکه‌های رادیوشناختگر

زهرا قره خانی؛ کمال شاه طالبی؛ سید محمد صابرعلی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21606

چکیده
  در این مقاله روشی نوین برای آشکارسازی حملۀ جمر فریبنده و تمایز سیگنال ارسالی آن با سیگنال کاربر واقعی در شبکه‌های رادیوشناختگر ارائه شده است. در روش پیشنهادی از داده‌های عادی دریافتی در یک ساختار تخمین‌زن ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
طراحی کنترل‌کنندۀ PID مرتبه کسری فازی بهینه‌شده با الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور کنترل مقاوم فرکانس ریزشبکۀ جزیره‌‌ای
6. طراحی کنترل‌کنندۀ PID مرتبه کسری فازی بهینه‌شده با الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور کنترل مقاوم فرکانس ریزشبکۀ جزیره‌‌ای

فاطمه جمشیدی؛ محمد مهدی قنبریان

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 51-62

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21607

چکیده
  ریزشبکه‌ها شاخه‌ای از منابع انرژی پراکنده‌اند که بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید توان الکتریکی استفاده ‌می‌کنند و به بار‌های پراکنده در حالت‌های متصل به شبکة سیستم‌های توزیع و منفصل از ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
ارائۀ روش جدیدی برای طراحی کنترلر PID براساس الگوریتم هایبرید PSO-NM
7. ارائۀ روش جدیدی برای طراحی کنترلر PID براساس الگوریتم هایبرید PSO-NM

ابراهیم عموپور

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 63-77

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21741

چکیده
  چکیده: به‌تازگی تحقیقات بسیاری در زمینۀ طراحی کنترلر PID انجام شده است. موضوع بحث‌شدۀ برخی از مقالات، کنترل سرعت ماشین‏های الکتریکی است که از الگوریتم‌های گوناگونی برای بهینه‌سازی کنترولر مدنظر استفاده ...  بیشتر