دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1394 

مقاله علمی فارسی

1. روش پیش‌تعلیم لایه‌به‌لایه دوسویه برای تعلیم شبکه‌های عصبی عمیق

صفحه 1-10

سیده زهره سیدصالحی؛ سید علی سیدصالحی