مقاله علمی فارسی
ردیابی وفقی اجسام متحرک بر اساس الگوریتم ترکیبی بازنمونه برداری فیلترذره و MeanShift
1. ردیابی وفقی اجسام متحرک بر اساس الگوریتم ترکیبی بازنمونه برداری فیلترذره و MeanShift

عقیل عبیری؛ محمدرضا محزون

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 1-18

چکیده
  تخمین موقعیت اجسام متحرک امری مهم در ردیابی می باشد و تاکنون الگوریتم های زیادی ارائه شده اند. در این مقاله روشی برای تخمین موقعیت اجسام متحرک با حل معادلات بیزین در سیستمهای غیرخطی با توزیع غیرگوسی بر ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
تحلیل تصادفی و تسویه ی بازار همزمان انرژی و ذخیره با درنظرگرفتن عدم قطعیت منابع بادی با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی خطی- عدد صحیح و شاخصهای ریسک VaR و CVaR
2. تحلیل تصادفی و تسویه ی بازار همزمان انرژی و ذخیره با درنظرگرفتن عدم قطعیت منابع بادی با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی خطی- عدد صحیح و شاخصهای ریسک VaR و CVaR

هدایت صبوری؛ رضا همتی؛ مهدی احمدی جیردهی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 0-19

چکیده
  با وجود واحدهای بادی در بازار و به دلیل عدم قطعیت مربوط به پیش بینی توان بادی، برنامه ریزی بازار در یک چهارچوب تصادفی انجام خواهد شد. مزیت اصلی مسأله ی تصادفی نسبت به نوع معین این است که تصمیم گیریهای بهینه، ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
کنترل ترمینال لغزشی-‌شبکه عصبی در حرکت بازو با بکارگیری الگوریتم مسیریابی برخط
3. کنترل ترمینال لغزشی-‌شبکه عصبی در حرکت بازو با بکارگیری الگوریتم مسیریابی برخط

عباس عرفانیان امیدوار؛ محمد پویان؛ مهدیه خلیق فرد

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 0-35

چکیده
  به منظور کنترل حرکت مدل سه لینکه از بازوی انسان در صفحه و با هدف دستیابی به کنترل مقاوم در برابر اغتشاشات خارجی، دینامیک های مدل نشده و عدم قطعیت های مدل و ویژگی های تغییرپذیر با زمان آن، کنترلترمینال ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
جایابی بهینه STATCOM به منظور کنترل ولتاژ با استفاده از روش های تقسیم بندی شبکه و الگوریتم اجتماع ذرات فازی اصلاح شده
4. جایابی بهینه STATCOM به منظور کنترل ولتاژ با استفاده از روش های تقسیم بندی شبکه و الگوریتم اجتماع ذرات فازی اصلاح شده

مصیب برنا پور؛ اسکندر قلی پور؛ محمد رضا اسماعیلی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 0-49

چکیده
  در این مقاله با استفاده از یک سیستم فازی، سیستم قدرت به نواحی مختلف تقسیم گردیده تا به وسیله‌ی کنترل‌کننده‌های محلی از پخش اغتشاش بین نواحی آن جلوگیری کند. یک روش کنترل ولتاژ ثانویه بر اساس الگوریتم‌های ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
انتخاب زیر مجموعه بهینه ماهواره‌ها با استفاده از مدل ترکیبی SVMPSO به منظور افزایش دقت مکان‌یابی GPS
5. انتخاب زیر مجموعه بهینه ماهواره‌ها با استفاده از مدل ترکیبی SVMPSO به منظور افزایش دقت مکان‌یابی GPS

محمد حسین رفان؛ عادل دمشقی؛ مهرنوش کمر زرین

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 0-63

چکیده
  هندسه ماهواره‌ها، نشان‌دهنده مکان‌های هندسی ماهواره‌های GPS است، فاکتوری که ارتباط هندسی صورت فلکی ماهواره‌های GPS را با همدیگر نشان می‌دهد، GDOP است. همه گیرنده‌ها از الگوریتم‌هایی برای انتخاب ماهواره‌ها ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی
6. جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی

حسین یوسفی گل افشانی؛ محمد میرزائی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 0-77

چکیده
  حفاظت تجهیزات پست های فشار قوی به عنوان نقطه ای استراتژیک در شبکه قدرت همواره مورد توجه طراحان شبکه بوده است. با افزایش ظرفیت تولید و اتصال شبکه های مجاور به یکدیگر سطح جریان خطا افزایش خواهد یافت. این ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
مدل‌سازی سیستم چند ورودی چند خروجی برای پیش‌بینی همزمان قیمت و بار در شبکه هوشمند با اعمال مدیریت بار
7. مدل‌سازی سیستم چند ورودی چند خروجی برای پیش‌بینی همزمان قیمت و بار در شبکه هوشمند با اعمال مدیریت بار

حسین شایقی؛ علی قاسمی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 0-87

چکیده
  با تجدید ساختار یافتن بازار برق از ساختار انحصاری دولتی به بازاری رقابتی و در پی آن با ایجاد امکانات ارتباطی و نفوذ انرژی‌های تجدید پذیر و لزوم ارائه دوطرفه اطلاعات بین فروشندگان و خریداران در غالب شبکه ...  بیشتر
مقاله علمی فارسی
مکان‏یابی همزمان منابع تولید پراکنده و کلیدهای جداکننده جهت کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع با امکان عملکرد جزیره ‏ای و بار متغیر با زمان توسط الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
8. مکان‏یابی همزمان منابع تولید پراکنده و کلیدهای جداکننده جهت کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع با امکان عملکرد جزیره ‏ای و بار متغیر با زمان توسط الگوریتم ژنتیک بهبود یافته

مجید شهابی؛ مصطفی رضائی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 0-107

چکیده
  استفاده همزمان از کلیدهای جداکننده و منابع تولید پراکنده، می‏تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع داشته باشد. همچنین بهره‏برداری از این نوع منابع در شبکه توزیع، می‏تواند نقش ...  بیشتر