پیش‌بینی ولتاژ تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری با ملاحظه بر تأثیر بارهای سطحی و آلودگی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی
2. پیش‌بینی ولتاژ تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری با ملاحظه بر تأثیر بارهای سطحی و آلودگی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی

جمشید محمودی؛ محمد میرزائی؛ امیر عباس شایگانی اکمل

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.110233.1111

چکیده
  در این مقاله، اثر حضور همزمان بارهای سطحی و آلودگی بر تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری تحت ولتاژ DC بررسی و تحلیل شده است. بدین منظور چهار نوع مقره‌های پلیمری با پروفیل متفاوت، انتخاب و سپس تست‌های آزمایشگاهی ...  بیشتر
بهبود تقسیم توان راکتیو در ریزشبکه‌های جزیره‌ای با استفاده از امپدانس مجازی وفقی
3. بهبود تقسیم توان راکتیو در ریزشبکه‌های جزیره‌ای با استفاده از امپدانس مجازی وفقی

اردوان اورک زاده؛ بهادر فانی؛ فرشاد زندی؛ مجید معظمی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 13-26

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.113129.1154

چکیده
  امروزه استفاده از منابع تولید پراکنده مورد توجه ویژه قرار گرفته و بدین منظور مفهوم ریزشبکه برای اتصال و هماهنگی منابع مختلف انرژی پراکنده از طریق سیستم‌های کنترل توان محلی، مطرح شده است. یک ریزشبکه ...  بیشتر
تشخیص جزیره در شبکة توزیع مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان
4. تشخیص جزیره در شبکة توزیع مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان

سولگون سلیمی؛ امانگلدی کوچکی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 27-54

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.111325.1131

چکیده
  در این مقاله، روشی جدید برای تشخیص جزیره در خطوط توزیع با منابع تولید پراکنده مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع ارائه شده است. در این روش، ابتدا تبدیل S ولتاژ و جریان در نقطة اتصال مشترک محاسبه شده است؛ سپس ویژگی‌های ...  بیشتر
تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما
5. تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما

سید مهران هاشمیان عطاآبادی؛ روزبه کمالی؛ محمدرضا سلطانپور

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 55-66

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115640.1194

چکیده
  باوجود تمام مزایای هواپیماهای با تجهیزات الکتریکی بیشتر (MEA)[i] نسبت به هواپیماهای متداول، افزایش تقاضای انرژی الکتریکی و ولتاژ بهره‌برداری در این نوع هواپیماها، سبب گسترده‌شدن سیستم توزیع برق هواپیما، ...  بیشتر
تحلیل پایداری الگوریتم خفاش
6. تحلیل پایداری الگوریتم خفاش

مهسا فزونی شیرجینی؛ امین نیک انجام؛ مهدی علیاری شوره دلی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 67-74

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115782.1197

چکیده
  الگوریتم خفاش، نوعی الگوریتم هوش‌جمعی است که از رفتار خفاش‌های کوچک هنگام جهت‌یابی برای شکار، الهام گرفته شده است. الگوریتم‌های هوش‌جمعی الهام‌گرفته از طبیعت‌اند که در مسائل بهینه‌سازی دشوار بسیار ...  بیشتر
جایابی بهینة خازن در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن اثر هارمونیک‌ها به کمک روش جدید پخش‌بار هارمونیکی بازگشتی
7. جایابی بهینة خازن در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن اثر هارمونیک‌ها به کمک روش جدید پخش‌بار هارمونیکی بازگشتی

محمود رضا شاکرمی؛ مجید طولابی؛ حمزه بیرانوند

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.113660.1163

چکیده
  در این مقاله یک تابع هدف چندگانه به‌منظور جایابی بهینة خازن‌ها در شبکه‌های توزیع شعاعی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیکی معرفی شده است. در این تابع هدف علاوه بر پروفیل ولتاژ، تلفات اکتیو و هزینة نصب، ...  بیشتر