پیش‌‌بینی دما در پردازنده‌‌های چندهسته‌‌ای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
2. پیش‌‌بینی دما در پردازنده‌‌های چندهسته‌‌ای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان

جواد محبی نجم آباد؛ علی سلیمانی ایوری

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.103345.1035

چکیده
  افزایش تعداد هسته‌‌های پردازنده به افزایش توان محاسباتی و به ‌موجب آن، افزایش دمای پردازنده منجر می‌‌شود. کنترل و مدیریت دما در این پردازنده‌ها اهمیت زیادی دارد. مدیریت دما به دو رویکرد واکنشی و فعال ...  بیشتر
شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تجزیۀ حالت تجربی دسته‌ای کامل و مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکۀ عصبی
3. شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تجزیۀ حالت تجربی دسته‌ای کامل و مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکۀ عصبی

توحید یوسفی رضایی؛ سبحان شیخی وند؛ زهره موسوی؛ سعید مشگینی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 15-28

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.109746.1105

چکیده
  استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل خواب در کاربردهای پزشکی به‌منظور کاهش حجم کار پزشکان در تجزیه و تحلیل داده‌های خواب با بازرسی بصری یکی از مسئله‌های مهم در سال‌های اخیر است. در این مقاله، ...  بیشتر
مدیریت اقتصادی شارژ خودروهای الکتریکی متصل به شبکه در ایستگاه شارژ و بررسی آن در شبکة توزیع در سناریوهای محتمل
4. مدیریت اقتصادی شارژ خودروهای الکتریکی متصل به شبکه در ایستگاه شارژ و بررسی آن در شبکة توزیع در سناریوهای محتمل

خلیل گرگانی فیروزجاه؛ پویا حسین زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.109126.1095

چکیده
  در این مقاله، اثر اتصال ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی با وجود برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ بهینه در ایستگاه بررسی می‌شود. بر اساس این، در بخش نخست، فرایند برنامه‌ریزی ایستگاه با هدف حداکثرسازی سود طرفین، ...  بیشتر
یک روش جدید هماهنگی هوشمند فیوز - ریکلوزر در سیستم‌های توزیع با ضریب نفوذ زیاد سلول‌های فتوولتائیک
5. یک روش جدید هماهنگی هوشمند فیوز - ریکلوزر در سیستم‌های توزیع با ضریب نفوذ زیاد سلول‌های فتوولتائیک

فرزاد حاجی محمدی؛ بهادر فانی؛ مجید معظمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 49-64

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.103664.1041

چکیده
  نصب تولیدات پراکنده فتوولتائیک در سیستم توزیع به بهبود پروفایل ولتاژ و کمک به تولید توان مورد نیاز شبکه منجر می‌شود. علاوه بر مزایای یادشده، افزایش ضریب نفوذ این منابع در سیستم، ایجاد ناهماهنگی حفاظتی ...  بیشتر
تشخیص خطای داخلی از جریان هجومی و خطای خارجی در ترانسفورماتورهای قدرت براساس تبدیل VMD و ماشین یادگیری بی‌نهایت
6. تشخیص خطای داخلی از جریان هجومی و خطای خارجی در ترانسفورماتورهای قدرت براساس تبدیل VMD و ماشین یادگیری بی‌نهایت

فائقه بابایی رودی؛ علی اکبر عبدوس

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 65-78

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.110376.1115

چکیده
  ترانسفورماتورهای قدرت از تجهیزات گران‌قیمت و مهم در سیستم‌های قدرت‌اند که در تأمین پیوستة انرژی الکتریکی نقش مهمی دارند؛ بنابراین، حفاظت از آنها تأثیر به‌سزایی در افزایش قابلیت اطمینان و حفظ پایداری ...  بیشتر
تحلیل جاذب‌ها در شبکه‌های عصبی خودانجمنی و کاربرد آن در آنالیز تصاویر چهره
7. تحلیل جاذب‌ها در شبکه‌های عصبی خودانجمنی و کاربرد آن در آنالیز تصاویر چهره

سیده زهره سیدصالحی؛ سیدعلی سیدصالحی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.90029.0

چکیده
  شبکه‌های عصبی خودانجمنی بالقوه امکان به‌کارگیری برای پردازش و هنجارسازی غیرخطی داده‌ها را در خود دارند؛ زیرا نخست، به یادگیری و شبیه‌سازی ارتباطات غیرخطی پیچیده قادرند و دوم، این ارتباطات را با تجزیه ...  بیشتر