ارائة روش جدید کنترلی مبتنی بر مد لغزشی برای ردیابی نقطة حداکثر توان تولیدی مولدهای فتوولتائیک
2. ارائة روش جدید کنترلی مبتنی بر مد لغزشی برای ردیابی نقطة حداکثر توان تولیدی مولدهای فتوولتائیک

محمد صوفی؛ علیرضا حاتمی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.114725.1175

چکیده
  در سال‌های اخیر، استفاده از مولدهای فتوولتائیک برای تولید انرژی الکتریکی گسترش زیادی یافته است. یکی از موضوعات مهم، بهره‌برداری از مولدهای فتوولتائیک در نقطة حداکثر توان تولیدی است. با توجه به مشخصة ...  بیشتر
جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران
3. جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران

حسین قلی زاده نرم؛ یاسر دامچی؛ محمدظاهر قربانی جویباری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 15-26

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.117315.1238

چکیده
  در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی زنبورعسل بهبودیافته، جایابی مناسب کلیدها برای بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان فیدرهای شبکة توزیع نمونه در استان مازندران با در نظر گرفتن تولید پراکنده پیشنهاد ...  بیشتر
تحلیل و طراحی مبدل تک‌طبقة کلیدزنی نرم بهینه‌کنندة ضریب توان برای راه‌اندازی دو رشتۀ چراغ LED با قابلیت تقسیم جریان مساوی بین رشته‌ها و ولتاژ بهینه‌شده برای خازن لینک
4. تحلیل و طراحی مبدل تک‌طبقة کلیدزنی نرم بهینه‌کنندة ضریب توان برای راه‌اندازی دو رشتۀ چراغ LED با قابلیت تقسیم جریان مساوی بین رشته‌ها و ولتاژ بهینه‌شده برای خازن لینک

حسین خلیلیان؛ حسین فرزانه فرد؛ احسان ادیب

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 27-38

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.117528.1244

چکیده
  در این مقاله، مبدل بهینه‌سازی ضریب توان یک‌طبقه با کلید‌زنی نرم برای راه‌اندازی دو رشته‌ از چراغ‌های LED ارائه شده است. در مبدل پیشنهادی، یک ترانسفورمر به یک ساختار نیم‌پل رزونانس سری نا‌متقارن اضافه ...  بیشتر
بهبود تلفیق داده‌های سیستم ناوبری اینرسی ارزان قیمت و ماهواره‌ای با استفاده از شبکة عصبی GMDH
5. بهبود تلفیق داده‌های سیستم ناوبری اینرسی ارزان قیمت و ماهواره‌ای با استفاده از شبکة عصبی GMDH

کاظم شکوهی مهر؛ محسن فرشاد؛ رمضان هاونگی؛ ناصر مهرشاد

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 39-52

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115743.1196

چکیده
  امروزه رویکرد تلفیق داده‌های سامانۀ ناوبری اینرسی ارزان قیمت و ماهواره‌ای به‌منظور بالابردن دقت و قابلیت اطمینان مرسوم شده است. خوداتکایی، نرخ بالای تعیین داده‌ها، ارائۀ داده‌های دورانی و البته ...  بیشتر
بهبود عملکرد کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل در ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل فازی در صورت وجود عدم قطعیت در مدل
6. بهبود عملکرد کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل در ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل فازی در صورت وجود عدم قطعیت در مدل

لقمان سامانی؛ رحمت الله میرزایی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.113292.1155

چکیده
  مشخصة توان - ولتاژ در یک سیستم فتوولتائیک، مشخصة غیرخطی است. محل و مقدار نقطة ماکزیمم توان[i] (MPP) به شرایط محیطی مانند شدت نور و دمای محیط بستگی دارد. برای استخراج ماکزیمم توان به سیستمی نیاز است که شامل ...  بیشتر
روش جدید کنترل تنظیمات حفاظتی ریزشبکه با ضریب‌نفوذ بالای تولیدات پراکنده
7. روش جدید کنترل تنظیمات حفاظتی ریزشبکه با ضریب‌نفوذ بالای تولیدات پراکنده

هادی بیشه؛ مجید معظمی؛ بهادر فانی؛ غضنفر شاهقلیان

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.116834.1219

چکیده
  سال‌های اخیر، منابع تولید پراکنده، با توجه به دستاوردهای فراوانشان، به بخش جدانشدنی و بااهمیت در شبکه‌های قدرت امروزی تبدیل شده‌اند. بهود تنظیم ولتاژ شبکه، کمک به شرایط اوج مصرف و کاهش بارگذاری خطوط ...  بیشتر