حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری
2. حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری

الناز داودی؛ ابراهیم بابائی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.90070.0

چکیده
  در این مقاله یک روش جدید بر پایه "الگوریتم رقابت استعماری (ICA)" برای حل مساله "پخش بار اقتصادی تولید هم زمان برق و حرارت "(CHPED) پیشنهاد می‌شود. به منظور جلوگیری از به دام افتادن ICA در بهینه‌های محلی و بهبود ...  بیشتر
یک طراحی چند هدفه جدید برای جایابی بهینه واحدهای توربین گازی به منظور بهبود قابلیت خودراه اندازی
3. یک طراحی چند هدفه جدید برای جایابی بهینه واحدهای توربین گازی به منظور بهبود قابلیت خودراه اندازی

محمدرضا اسماعیلی؛ امین خدابخشیان؛ رحمت الله هوشمند

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.110997.1122

چکیده
  نصب واحدهای تولیدی جدید به عنوان واحدهای خودراه انداز یک راه حل موثر برای افزایش سرعت بازیابی یک سیستم بویژه در شرایط راه اندازی ناموفق واحدهای خودراه انداز از پیش تعیین شده می باشد. بر این اساس، در این ...  بیشتر
استفاده از شبکه‌های عصبی ترکیبی و روش بهینه‌سازی آموزش جامع ازدحام ذرات به‌منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی
4. استفاده از شبکه‌های عصبی ترکیبی و روش بهینه‌سازی آموزش جامع ازدحام ذرات به‌منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی

محمدرضا عمارتی؛ فرشید کی نیا؛ علیرضا عسکرزاده

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 33-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21744

چکیده
  پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی همواره به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی در عملکرد اقتصادی و ایمن سیستم‌های قدرت به‌حساب می‌آید. در محیط رقابتی بازار برق، شرکت‌های برق به رویکردهای دقیق‌تری برای پیش‌بینی ...  بیشتر
شناسایی محل بانک خازنی کلیدزنی شده در شبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی-فازی
5. شناسایی محل بانک خازنی کلیدزنی شده در شبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی-فازی

محمد مدنی؛ رامتین صادقی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 41-50

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21792

چکیده
  در این مقاله، روش جدیدی برمبنای سیستم عصبی فازی (ANFIS) برای مکان یابی بانک خازنی کلیدزنی شده در شبکه توزیع ارائه می شود. این روش بر اساس شاخصی عمل می کند که از طریق آنالیز حالت گذرای جریان بدست می آید و از ...  بیشتر
استفاده از مدل ولتاژ پشت رآکتانس در توربینھای بادی سرعت ثابت و پیشنھاد یک روش جدید برای بھبود قابلیت ایستادگی در برابر افت ولتاژ
6. استفاده از مدل ولتاژ پشت رآکتانس در توربینھای بادی سرعت ثابت و پیشنھاد یک روش جدید برای بھبود قابلیت ایستادگی در برابر افت ولتاژ

حمید رحیمی اصفهانی؛ عباس کتابی؛ حمید رضا محمدی؛ محسن رحیمی کلیشادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 51-62

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115902.1199

چکیده
  قابلیت ایستادگی در برابر افت ولتاژ در مزارع بادی برای عدم جدا شدن از شبکه در حین خطا، ضروری می باشد. در این مطالعه هر دو مدلسازی ولتاژ پشت راکتانس و DQ، برای ژنراتور القایی مورد استفاده در توربین بادی سرعت ...  بیشتر