راهبرد مدیریت هوشمند انرژی در یک خودروی هیبرید برقی نوع موازی مستقل

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 جاده راوند، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه قدرت

چکیده

چکیده: خودروهای هیبرید برقی، علاوه بر داشتن مزایای خودروهای برقی، ویژگی‌های مهم خودروهای احتراق داخلی، نظیر شتاب دلخواه و برد طولانی را نیز دارا هستند. در این راستا، راهبردهای بهینه سازی انرژی مناسب باید به‌کار گرفته شوند تا بهره مناسب، آلودگی کمتر و مصرف سوخت کمتر به‌دست آیند. یکی از ساختارهای ساده و مطلوب خودروهای هیبرید برقی، آرایش موازی است. یک تیم دانشجویی در دانشگاه کاشان، ایران، خودروهای هیبرید برق شاهب 2 را طراحی و پیاده سازی نموده است. شاهب 2 یک خودروی هیبریدی با آرایش موازی و از نوع محور مستقل یا TTR بر روی پلت فرم خودروی پراید است. کنترل انرژی در خودروی شاهب 2 در عمل به روش On/off انجام شده است. برای شبیه سازی و مطالعه رفتار شاهب 2 این مقاله برای اولین بار مدل خودروی هیبریدی TTR را در نرم افزار ADVISOR پیاده سازی نموده است و دو روش کنترل انرژی، یکی روش بنگ بنگ یا on/off و دیگری روش هوشمند فازی را برای مدل شاهب 2 در نرم افزار ADVISOR به‌کار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهند که راهبرد فازی نتایج بهتری از حیث کاهش آلودگی و عملکرد بهینه قوای محرکه، بخصوص باتری‌ها و همچنین، برد بیشتر نسبت به روش On/off مورد استفاده در شاهب 2 دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligent Energy Management Strategy for a Separated-Axle Parallel Hybrid Electric Vehicle

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Halvaei Niasar 1
 • Abolfazl Halvaei Niasar 2
 • Naser Fallahi 1
1 Faculty of Electrical & Computer Engineering
چکیده [English]

Hybrid electric vehicles (HEV) in addition to provide the benefits of electric vehicles could satisfy consumers for some performances of conventional internal combustion engine (ICE) vehicles such as acceleration and long range. On this way, suitable energy optimization strategies should be employed to get desired efficiency, less fuel consumption and pollution. One of the favorite and simple configurations of HEVs is parallel type. A student team at University of Kashan, IRAN have designed and manufactured Shaheb 2 hybrid electric vehicle. It is a separated-axle (or Through-to-Road (TTR)) parallel HEV type based on Pride platform. Employed energy management in Shaheb 2 is on/off strategy and three modes motor, engine and hybrid have been implemented. This paper investigates the modeling of separated-axle (or TTR) parallel type of HEV in ADVISOR software and then evaluates two control strategies for Shaheb 2 on/off strategy and an intelligent control based on fuzzy logic. On this way, maximizing the engine is considered as objective function. The simulation results indicate that the fuzzy strategy leads to less fuel consumption and lower pollution for given UDDS driving cycle rather than on/off strategy for Shaheb 2.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intelligent control
 • separated-axle
 • fuzzy
 • hybrid electric vehicle
 • separated
 • axle
 • on/off strategy
 • advisor
 • Shaheb 2