نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله یک استراتژی جدید مدیریت تراکم ارایه شده است. در عموم روش‏های ارایه شده برای مدیریت تراکم، تمام پیشامدها، یا به صورت قطعی و یا احتمالی، قبل از وقوع بازار در برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود که باعث افزایش هزینه رفع تراکم می‌شود. در الگوریتم ارایه شده در این مقاله، مدیریت تراکم به دو بخش مدیریت تراکم اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. پیشامدها نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول پیشامدهایی هستند که حتما باید قبل از وقوع، با راهکارهای پیشگیرانه آثار آن‏ها را به حداقل رساند و دسته دوم شامل پیشامدهایی است که آثار نامطلوب رخداد آن‏ها در شبکه را می‌توان با ابزار و روش‏های کنترلی از بین برد. پیشامدهای دسته اول به همراه حالت پایه شبکه، در مدیریت تراکم اولیه لحاظ می‌شوند. مدیریت تراکم ثانویه از نزدیک‏ترین زمان به اجرای بازار آغاز می‌شود و تا پایان هر ساعت از اجرای بازار ادامه می‌یابد. به این ترتیب مدیریت تراکم ثانویه قادر است با کم ترین عدم قطعیت، هم آثار تغییرات بار و تولید را لحاظ کند و هم آثار پیشامدهایی را که در زمان اجرای واقعی بازار رخ می‌دهد در نظر بگیرد. با این روش، هزینه در نظر گرفتن قید امنیت برای مدیریت تراکم به حداقل می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Primary and Secondary Congestion Management in Restructured Power Systems

نویسندگان [English]

  • Reza keypoor
  • Asghar Akbari Foroud
  • Mehdi Hajian

Semnan University

چکیده [English]

In this paper a new strategy for congestion management is presented. Generally, in congestion management programs all considered contingencies are deterministic or stochastic. Therefore, congestion management cost is increased. In the proposed algorithm, congestion management program is divided to two parts, Primary and Secondary Congestion Management. Also, contingencies are divided in two groups. In the first group, the contingencies that should be managed by preventive actions are considered and the others are taken into account in the second group. The first group of contingencies is in primary congestion management. The secondary congestion management program starts from the nearest time to market run time. So, the secondary congestion management uses corrective actions for managing secondary group contingencies. Also, the secondary congestion management is capable of covering most uncertainties, especially load variations. The proposed method reduces congestion management cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary and Secondary Congestion Management
  • Congestion Management Cost
  • PSO