قیمت گذاری خرده فروشی و پاسخگویی بار در شبکه های توزیع هوشمند

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده

چکیده: در این مقاله، به خرده فروشی روز بعد در ارتباط با مشتریان قیمت پذیر با تعرفه ثابت و تعرفه های زمان استفاده، پرداخته شده است. پاسخ مشتریان به پیشنهاد قیمت ساعتی، به کمک یک تابع پذیرش مدل‌سازی شده است. تابع پذیرش، یک تابع توزیع احتمال خطی است که بر مبنای حداقل و حداکثر قیمت مجازی که توسط قانونگذار مشخص می شود، شکل می‌گیرد. همچنین، مدل-سازی نحوه پیشنهاد قیمت خرده فروش به مشتریان خود در خصوص شرکت در برنامه های پاسخگویی بار و تغییر داوطلبانه مصرف زمان- واقعی آنها، در ازای پرداخت پاداش، در این مقاله انجام شده است. نتایج شبیه سازی، حاکی از افزایش سود خرده فروشی ناشی از اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retail Pricing and Day-Ahead Demand Response in Smart Distribution Networks

نویسندگان [English]

  • shaghayesh Y 1
  • GholamReza Yousefi 2
1 Tarbiat Modares University
2 Isfahan University of Technology
چکیده [English]

This paper focuses on day-ahead (DA) retailing for fixed and Time-of-Use (TOU) price taker customers and DA real time pricing for active customers who participate in short-term markets. Customers’ response to the offered hourly prices are modeled using an hourly acceptance function which includes decreasing linear probability density functions based on the hourly minimum and maximum retail prices allowed by market regulators. Furthermore, the retailer offers to its active customers to participate in the DA demand response program and voluntary reduce their real time consumption for offered incentives. Numerical studies represent the effect of implementing demand response programs on the total benefit of retailing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Day
  • Day-ahead retail market
  • ahead retail market
  • Demand Response
  • Hourly acceptance function
  • Pricing
  • Smart grid