طراحی بهینه فیلتر پسیوهارمونیک با استفاده از مفهوم تئوری بازی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی تورینو

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

چکیده: فیلترهای پسیوهارمونیک (PHF) ساده‌ترین، ارزانترین و مؤثرترین راه برای کاهش هارمونیک‌های ولتاژ و جریان هستند. در طراحی PHF هدف اصلی کاهش هزینه فیلتر و کاهش THD جریان و ولتاژها در نقطه اتصال مشترک (PCC) در حد مجاز تعریف شده در استانداردهاست. در این مقاله، روش‌های بهینه‌سازی SPEA برای تعیین پارامترهای PHF استفاده شده ‌است. این روش بر روی یک شبکه 13 باسه IEEE با یک مبدل شش پالسه به‌عنوان منبع هارمونیک اعمال شد. روش دیگر که Nash GA نامیده می‌شود، بر اساس بازی غیرهمکاری نقاط بهینه را با عنوان تعادل Nash مشخص می‌کند. این روش نیز بر روی شبکه 13 باسه تست IEEE شبیه سازی شد. نتایج نشان می‌دهد که THD و هزینه در این روش در مقایسه با طراحی معمولی کمتر است. برای مقایسه، بخشی از نتایج به‌دست آمده از این روش‌ها مقایسه و در مورد آنها بحث شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Design of Passive Harmonic Filter by Using Game Theory Concepts

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Rafiei 1
 • Hossain Yassami 2
 • Ali Dastfan 2
2 Shahrood Uni. of Tech.
چکیده [English]

Abstract:
Passive harmonic Filters (PHF) are the simplest, cheapest, and the most effective way to reduce harmonics of the voltage and current waveforms. In designing the PHF, the main goals are to minimize the cost of the filters and reduce the total harmonic distortion of currents and voltages at the Point of Common Coupling (PCC) to the acceptable range which are defined by standards. In this paper, an important multiobjective optimization approaches namely Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) has been used for tuning the PHF parameters. This approach is applied to IEEE 13 node test system with a six-pulse converter as a harmonic source. Another approach, called Nash GA, is based on non-cooperative game gives an optimal point known as Nash equilibrium. This approach is also simulated on IEEE test system. The result of optimization shows lower THD and cost for optimal PHFs in comparison with the conventionally designed one. To make comparison, some results of these methods are compared and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Game Theory
 • Multi-Objective Optimization
 • Multi
 • Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
 • Objective Optimization
 • Nash equilibrium
 • non
 • dominated sorting genetic algorithm
 • Passive harmonic filter
 • Strength Pareto algorithm