کنترل سرعت موتور BLDC با کنترل کننده عاطفی B‏ELBIC

نویسندگان

چکیده

چکیده: این مقاله یک کنترل کننده عاطفی، برای درایو موتور بدون جاروبک جریان مستقیم (BLDC) ارائه می‌دهد. این کنترل کننده به عنوان کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی (BELBIC) معروف است. استفاده از این کنترل کننده، مبتنی بر مکانیسم پردازش عاطفی در مغز است. این کنترل کننده هوشمند، از دستگاه لیمبیک مغز پستانداران، بخصوص بخش آمیگدال در آن، الهام گرفته شده است. این سیستم کنترل بر روی درایو موتور BLDC با back-emf ذوزنقه ای توسط نرم افزار متلب MATLAB اجرا می شود. در این مقاله، پیاده سازی جدید و ساده ای از سیستم درایو موتور BLDC، به واسطه استفاده از این کنترل کننده پیشنهادی، برای کنترل مناسب سرعت صورت گرفته است. این کنترل کننده هوشمند عاطفی با وجود ساختاری ساده، دارای مشخصه یادگیری خودکار است. نتایج شبیه سازی، پاسخ مناسب سرعت در حالت گذرا و دقت آن در حالت دائم را در دامنه وسیعی از تغییرات فرمان سرعت از 20 تا 300 دور بر دقیقه [rpm] نشان می دهد. به علاوه، برای بررسی کارایی و قابلیت کنترل طرح BELBIC پیشنهادی، عملکرد آن با کنترل کننده مبتنی بر منطق فازی (FLC) و کنترل کننده مرسوم دیفرانسیلی-انتگرال-تناسبی (PID)، مقایسه شده است. این بررسی­ها عملکرد مناسب طرح پیشنهادی را نسبت به کنترل کننده­های FLC و PID نشان می دهد و همچنین، نوید استفاده از آن را برای کاربردهای در مقیاس صنعتی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brushless DC Motor Speed Control Based on Emotional Intelligent Controller

نویسندگان [English]

  • Ehsan Drayabeigi
  • Gholamreza ArabMarkadeh
چکیده [English]

This paper presents an emotional controller for brushless DC motor (BLDC) drive. The proposed controller is called brain emotional learning based intelligent controller (BELBIC). The utilization of the new controller is based on the emotion processing mechanism in brain. This intelligent control is inspired by the limbic system of mammalian brain, especially amygdala. The controller is successfully implemented in simulation using MATLAB software, brushless dc drive with trapezoidal back-emf. In this work, a novel and simple implementation of BLDC motor drive system is achieved by using the intelligent controller, which controls the motor speed accurately. This emotional intelligent controller has simple structure with high auto learning feature. Simulation results show that both accurate steady state and fast transient speed responses can be achieved in wide range of speed from 20 to 300 [rpm]. Moreover, to evaluate this emotional controller, the performance of the proposed control scheme is compared with both Fuzzy Logic (FL) and PID controllers, in different conditions. This indicates proper operating in comparison to the FLC and PID controllers. And also shows excellent promise for industrial scale utilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speed Control
  • Brushless DC Motor
  • Emotional Intelligent Controller