مدیریت هوشمند توان در سیستم تولید توان ترکیبی بادی/ پیل سوختی/ ذخیره ساز انرژی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این مقاله مدیریت هوشمند توان در سیستم تولید توان ترکیبی بادی/ پیل سوختی و ذخیره ساز انرژی توسط کنترل کننده هوشمند صورت می گیرد. توربین بادی مورد استفاده در این سیستم دارای ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم می باشد. سیستم مورد نظر به صورت تولید پراکنده و جدا از شبکه در نظر گرفته شده است. در این سیستم توربین بادی به عنوان منبع تولید اصلی و پیل سوختی به همراه ذخیره ساز انرژی به عنوان منابع پشتیبان می باشند. مهمترین اهداف کنترلی مورد نظر در این مقاله تامین بار توسط منابع تولید توان به طور کامل و عدم تداخل در عملکرد منابع پشتیبان و همچنین بهره برداری بهینه از سیستم می باشد. منظور از عدم تداخل عملکرد بین منابع پشتیبان، عملکرد آنها به صورت مکمل یکدیگر می باشد. یعنی تولید توان پیل سوختی و استفاده از ذخیره ساز انرژی به گونه ای باشد که در هر لحظه بهره برداری بهینه از این سیستم صورت گیرد و پیل سوختی بیش از اندازه مورد نیاز توان تولید نکند. کنترل کننده مورد استفاده در این سیستم کنترل کننده فازی می باشد. شبیه سازی در محیط نرم افزار MATLAB/SIMULINKصورت گرفته و سیستم در حالت‌های مختلف عملکردی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligent Power Management of hybrid Wind/ Fuel Cell/ Energy Storage Power Generation System

نویسندگان [English]

  • F. Hassanzadeh
  • A. Hajizadeh
Shahrood University of Technology
چکیده [English]

This paper presents an intelligent power management strategy for hybrid wind/ fuel cell/ energy storage power generation system. The dynamic models of wind turbine, fuel cell and energy storage have been used for simulation of hybrid power system. In order to design power flow control strategy, a fuzzy logic control has been implemented to manage the power between power sources. The optimal operation of the hybrid power system is a main goal of designing power management strategy. The hybrid power system is simulated in MATLAB/ SIMIULINK environment and different operating conditions have been considered to evaluate the response of power management strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Control
  • Wind Turbine
  • Fuel Cell
  • Hybrid Power System
  • Power Management