داوران سال 98

داوران سال 1398 نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

سعید

اباذری

دانشیار

استاد دانشگاه شهرکرد

نوید

ابجدی

دانشیار

گروه مهندسی برق- دانشگاه شهرکرد

اکبر

ابراهیمی

 

دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده برق و کامپیوتر

داود

ابوترابی زارچی

استادیار

دانشکده برق دانشگاه یزد

ایرج

احمدی

استادیار

دانشگاه علم و فناوری مازندران

فردین

اخلاقیان طاب

دانشیار

گروه کامپیوتر- دانشکده مهندسی- دانشگاه کردستان

مهدی

ادریسی

 

اصفهان - دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی و مهندسی

احسان

ادیب

دانشیار

هیات علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

رضا

اسلامی

استادیار

دانشگاه صنعتی سهند

محمد رضا

اسماعیلی

سایر

برق منطقه ای اصفهان

محسن

اصیلی

 

استاد

سید ابراهیم

افجه ای

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

سید احمد رضا

افسری

استادیار

دانشگاه کاشان

علی اکبر

افضلیان

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

اصغر

اکبری

استاد

 

غلامرضا

اکبری زاده

استادیار

گروه مهندسی برق- الکترونیک، دانشکده برق، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

محسن

اکرامیان

استادیار

دانشگاه اصفهان

مهدی

امینیان

استادیار

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

محمدرضا

انصاری

استادیار

گروه مهندسی برق-دانشکده فنی و مهندسی-مرکز آموزش عالی شهرضا-شهرضا-اصفهان-ایران

محمود

اوکاتی صادق

استادیار

 

مریم

ایمانی

استادیار

گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حامد

آذرنوش

استادیار

دانشگاه امیرکبیر

امین

آذری

سایر

دانشگاه استکهلم
سوئد

محمدرضا

آقاابراهیمی

استاد

بیرجند - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

آلفرد

باغرامیان

 

دانشکده فنی دانشگاه گیلان

جمشید

باقرزاده محاسفی

دانشیار

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه

مهدی

بانژاد

 

دانشگاه شاهرود

مصیب

برنا پور

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق- دانشگاه یاسوج - یاسوج - ایران

حمید

بهنام

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی پزشکی

معین

پرستگاری

استادیار

دانشگاه نجف آباد

فرزاد

پرورش

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

وحید

پروین درآّباد

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان

نوید

تقی زادگان کلانتری

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سمیه

تیمارچی

استادیار

 

محمد امین

جراحی

سایر

دانشگاه شیراز

علیرضا

جلیلیان

   

فاطمه

جمشیدی

استادیار

دانشگاه فسا

محسن

جنتی

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهرضا

فاطمه

جهانبانی اردکانی

استادیار

دانشگاه یزد

علیرضا

حاتمی

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا

امین

حاجی زاده

دانشیار

Department of Energy Technology, Aalborg University, Esbjerg, Denmark

مهدی

حبیبی

 

دانشگاه اصفهان

مهدی

حبیبی

 

استاد دانشگاه

علی

حسامی نقشبندی

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندچ، کردستان، ایران

احسان

حیدریان فروشانی

 

، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوتر

محمدجواد

خسروجردی

استاد

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

حمید

خوشخو

استادیار

دانشگاه سهند

نسیم

داداشی

استادیار

علوم پزشکی اصفهان

یاسر

دامچی

استادیار

گروه مهندسی برق - قدرت، دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهرستان شاهرود، ایران

حسین

دلاوری پور

 

دانشگاه اصفهان

امین

راحتی

   

عبداله

راستگو

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

زهزه

راشکی

 

دانشگاه زاهدان

حامد

ربیعی

   

هما

رشیدی زاده کرمانی

سایر

دکتری برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه بیرجند- بیرجند- ایران

نوید

رضایی

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

محمدمهدی

رضایی

استادیار

استادیار، گروه برق قدرت، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

محسن

رضوانی

   

سید محمد

رضوی

استادیار

دانشگاه نیشابور

نبی اله

رمضانی

استادیار

دانشگاه علم و فناوری مازندران

امین

رمضانی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

یاسر

رییسی

سایر

Esfahan Electric Power Distribution Company, Isfahan, Iran

مهران

ستاری

استادیار

گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان

سیدجلال

سیدشنوا

دانشیار

مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

غضنفر

شاهقلیان

دانشیار

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

خوشنام

شجاعی

   

پیروز

شمسی نژاد

استادیار

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

راضیه

شیخ پور

استادیار

عضو هیات علمی، دانشگاه اردکان

سید محمد

صابرعلی

 

دانشگاه اصفهان

عباس

صابری نوقابی

استادیار

گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

هدایت

صبوری

 

ایران-کرمانشاه- میدان آزادگان-ابتدای شهرک صدرا-دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده انرژی-گروه مهندسی برق

محمد رضا

صحتی

استادیار

 

محسن

صنیعی

 

استاد

سیدعباس

طاهر

 

دانشگاه کاشان-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

بهمن

طاهری

مربی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیله سوار

سید محمد

طباطبائی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

سیدحمید

ظهیری

استاد

استاد تمام، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، ایران

محمد

عابدینی

استادیار

استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آیت ‌ا... بروجردی، بروجرد، ایران

علیرضا

عبداله پوری

   

حمدی

عبدی

دانشیار

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

بهرام

عزیزالله گنجی

   

محمد

عطایی

استاد

دانشگاه اصفهان

سامان

عیسی‌زاده

استادیار

 

شهاب

فاطمی

 

دانشگاه علم و صنعت

لیلی

فرزین وش

   

حسن

فرسی

 

دانشگاه بیرجند - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- گروه مخابرات

محمد

فرشاد

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی- دانشگاه گنبد کاووس- گنبد کاووس- ایران

امیررضا

فروزان

دانشیار

دانشگاه اصفهان

معین

فرهادیان

سایر

دانشگاه صنعتی

معین

فرهادیان

سایر

دانشگاه صنعتی

علیرضا

فریدونیان

 

خواجه نصیرالدین طوسی

محمود

فضلعلی

استادیار

گروه  داده و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا

الفی

دانشیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

محمد

قاسم زاده

دانشیار

دانشکده  مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد

فرناز

قاسمی

استادیار

 

ساسان

قاسمی

سایر

گروه مهندسی برق-دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران

حمید

قدیری

استادیار

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

محمدظاهر

قربانی جویباری

سایر

دانشگاه صنعتی شاهرود

گئورگ

قره پتیان

استاد

 

مهدی

قلی پور

دانشیار

دانشگاه اصفهان

حسین

قلی زاده نرم

 

دانشگاه شاهرود

محمد

کاظمی

 

دانشگاه اصفهان

حسین

کریم پور

استادیار

دانشگاه اصفهان

احمد

کلهر

استادیار

دانشگاه تهران

حمیدرضا

کوفیگر

 

دانشگاه اصفهان

حمیدرضا

کوهی

استادیار

دانشگاه شمال

فرشید

کی نیا

دانشیار

دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

آرش

کیومرثی

استاد

دانشگاه اصفهان

ایمان

گروهی ساردو

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جیرفت، شهرستان جیرفت، استان کرمان، ایران

هیمن

گل پیرا

استادیار

 

محمد امین

لطیفی

   

سید سعید

محتوی پور

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

بهنام

محمدی ایواتلو

 

دانشگاه تبریز

جواد

مدرسی

استادیار

دانشگاه قوچان

سید محمد

مدنی

استادیار

دانشگاه اصفهان

حمیدرضا

مراتب

دانشیار

اصفهان - دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی - گروه مهندسی پزشکی

محمد

مرادی قهدریجانی

سایر

دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق

محمد رضا

مزیدی

استادیار

 

امیر

مشاری

استادیار

مجری طرح توسعه پایایی شبکه برق ایران و عضو هیات علمی پژوهشی / پژوهشگاه نیرو

جمال

مشتاق

استادیار

 

بهزاد

مظفری

استاد

دانشگاه تبریز

مجید

معظمی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - دانشکده برق

محمدحسین

معیری

استادیار

گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مزگان

ملا حسنی پور

استادیار

زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سمیرا

مودتی

استادیار

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

سید حمزه

موسی پور

سایر

دانشگاه اصفهان

رحمت الله

میرزایی

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

بهزاد

میرزائیان دهکردی

استاد

دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق

سید مصطفی

نصرت آبادی

استادیار

دانشگاه صنعتی سیرجان

مهدی

نیرومند

دانشیار

دانشگاه اصفهان

امیرحسین

نیکوفرد

استادیار

دانشکده برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

امیرحسین

نیکوفرد

استادیار

دانشکده برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

مصطفی

واحدی پور دهرائی

استادیار

استادیار گروه برق دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه بیرجند. بیرجند- ایران

مجتبی

ولی نتاج

استادیار

 

حامد

هاشمی دزکی

استادیار

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

سعید

هاشمی نژاد

استادیار

انشکده نهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران

رضا

همتی

 

استاد

رحمت الله

هوشمند

استاد

دانشگاه اصفهان