داوران سال 99

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

بهزاد

مشیری

استاد

دانشگاه تهران

 

سعید

اباذری

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

https://publons.com/researcher/4691207/saeed-abazari

امیر

احمری نژاد

استادیار

‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

https://publons.com/researcher/4563103/amir-ahmarinejad/publications/

احسان

ادیب

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محمد

اسلامی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

 

محمد رضا

اسماعیلی

سایر

برق منطقه ای اصفهان

 

محمد حسن

آسمانی

دانشیار

   

غلامرضا

اکبری زاده

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محسن

اکرامیان

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

یزدان

باتمانی

استادیار

دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/1466818/yazdan-batmani/

آلفرد

باغرامیان

 

دانشگاه گیلان

https://publons.com/researcher/1687621/alfred-baghramian/

هاجر

باقری طولابی

استادیار

   

علی

بهلولی

 

دانشگاه اصفهان

 

معین

پرستگاری

استادیار

دانشگاه نجف آباد

 

جعفر

پوررستم

استادیار

دانشگاه تبریز

 

محمد

تبریزیان

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

 

صمد

تقی پور بروجنی

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

https://publons.com/researcher/1526401/samad-taghipour-boroujeni/

نوید

تقی زادگان کلانتری

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

جواد

جاویدان

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

محسن

جنتی

استادیار

دانشگاه شهرضا

 

احمد

حاجی پور

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

 

نادیا

حاجی خیادانی

استادیار

دانشگاه صنعتی اراک

 

امین

حاجی زاده

دانشیار

دانشگاه شاهرود

https://publons.com/researcher/1377867/amin-hajizadeh/

مهدی

حبیبی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

سید مهدی

حداد بایگی

مربی

دانشگاه بیرجند

 

راحیل

حسینی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی

 

فرزاد

حسین پناهی

استادیار

دانشگاه کردستان

 

حمید

حسن پور

استادیار

دانشگاه شاهرود

 

ناصر

حسین زاده

دانشیار

   

حامد

حسین نیا

 

دانشگاه تبریز

 

حامد

خدادادی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

احسان

دریابیگی

استادیار

   

عبدالمجید

دژم خوی

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

حسین

دلاوری پور

 

دانشگاه اصفهان

 

محمدباقر

دولتشاهی

استادیار

دانشگاه لرستان

 

عبداله

راستگو

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

 

عبدالرضا

ربیعی

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

 

محمدرضا

رشادی نژاد

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/2596772/mohammad-r-reshadinezhad/

محمدمهدی

رضایی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر

 

نوید

رضایی

دانشیار

دانشگاه کردستان

 

فرزان

رضایی

استادیار

دانشگاه کاشان

 

اسماعیل

رک رک

دانشیار

دانشگاه لرستان

 

سید مجتبی

روحانی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

پگاه

زرجام

استادیار

دانشگاه رازی

 

نگین

سیاف

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

محمد ابراهیم

سمیع

استادیار

دانشگاه جهرم

 

کمال

شاه طالبی

استاد

دانشگاه اصفهان

 

راضیه

شیخ پور

استادیار

دانشگاه اردکان

 

سبحان

شیخی وند

سایر

دانشگاه تبریز

 

سیدمحمد

شهرتاش

استاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

هادی

شهرکی

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

سید محمد

صابرعلی

استاد

دانشگاه اصفهان

 

کامل

صباحی

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

محمدفرزان

صباحی

استاد

دانشگاه اصفهان

 

محسن

صنیعی

استاد

   

سیدعباس

طاهر

استاد

دانشگاه کاشان

 

بهمن

طاهری

مربی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیله سوار

 

سید محمد

طباطبائی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

محمد

عابدینی

استادیار

دانشگاه آیت ‌ا... بروجردی

https://publons.com/researcher/1512684/mohamad-abedini/

قاسم

عازمی

دانشیار

دانشگاه رازی

 

علی اکبر

عبدوس

دانشیار

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محمد

عطایی

استاد

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/2324723/mohammad-ataei/

مجید

غیوری ثالث

استادیار

دانشگاه امام حسین (ع)

 

بهادر

فانی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

 

حمید

فرخی

دانشیار

دانشگاه بیرجند

 

علیرضا

فریدونیان

 

خواجه نصیرالدین طوسی

https://publons.com/researcher/1444773/alireza-fereidunian-phd/

معین

فرهادیان

سایر

دانشگاه صنعتی

 

امیررضا

فروزان

دانشیار

   

 

 

 

   

ساسان

قاسمی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

علی

قاسمی مرزبالی

استادیار

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

مهدی

قلی پور

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

حسین

کارشناس

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/468685/hossein-karshenas/

محمد

کاظمی

 

دانشگاه اصفهان

 

یحیی

کبیری

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

حسین

کریم پور

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

حسین

کرمی طاهری

استادیار

دانشگاه کاشان

 

امانگلدی

کوچکی

استادیار

دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول

https://publons.com/researcher/2360406/amangaldi-koochaki/

مرجان

کوچکی رفسنجانی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://publons.com/researcher/3219293/marjan-kuchaki-rafsanjani/

آرش

کیومرثی

استاد

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3355319/arash-kiyoumarsi/

بابک

گنجی

 

دانشگاه کاشان

 

افشین

لشکرآرا

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

https://publons.com/researcher/1534773/afshin-lashkar-ara/

مهدی

مجیدی

استادیار

دانشگاه کاشان

 

سجاد

محمدزاده

استادیار

دانشگاه بیرجند

https://publons.com/researcher/1729733/sajad-mohamadzadeh/

حمیدرضا

مراتب

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1440056/hamid-reza-marateb/

ساعد

مرادی

سایر

دانشگاه لاوال- کبک- کانادا

 

محمد

مرادی قهدریجانی

سایر

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3032008/mohammad-moradi-ghahderijani/

بهزاد

میرزائیان دهکردی

استاد

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4096542/behzad-mirzaeian-dehkordi/

زهرا

مروج

استاد

دانشگاه سمنان

 

حسن

مسعودی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

هدی

مشایخی

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

https://publons.com/researcher/592015/hoda-mashayekhi/

محمد

مطهری فر

استادیار

   

بهزاد

مظفری

استاد

دانشگاه تبریز

 

مجید

معظمی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

ملیحه

مغفوری فرسنگی

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://publons.com/researcher/3426036/malihe-maghfoori-farsangi/

آرش

مقصودی

استادیار

مرکز علوم و تحقیقات

 

مریم

مومنی

استادیار

دانشگاه اراک

 

محسن

نیاستی

 

دانشگاه سمنان

https://publons.com/researcher/4698252/mohsen-niasati/

ساسان

ناصح

استادیار

   

مهدی

نیرومند

استاد

دانشگاه اصفهان

 

مهدی

نصری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

 

سید مصطفی

نصرت آبادی

استادیار

دانشگاه صنعتی سیرجان

 

مهدی

نفر

استادیار

   

امیرحسین

نیکوفرد

استادیار

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

https://publons.com/researcher/3155491/amirhossein-nikoofard/

محمد حسن

همت پور

استادیار

دانشگاه جهرم