داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

 لینک

آلفرد

باغرامیان

 

دانشگاه گیلان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1744704

احسان

ادیب

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

معین

پرستگاری

استادیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

مهدی

نصری

استادیار

واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی

 

یزدان

باتمانی

استادیار

دانشگاه کردستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/825516

محسن

اکرامیان

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

سید محمد

طباطبائی

استادیار

واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی

 

سید محمد

صابرعلی

 

دانشگاه اصفهان

 

جواد

زراعتکارمقدم

استادیار

 دانشگاه بیرجند

 

مریم

مومنی

استادیار

دانشگاه اراک

 

مهدی

صادقی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سعید

اباذری

دانشیار

 دانشگاه شهرکرد

https://publons.com/researcher/4691207/saeed-abazari

معین

فرهادیان

سایر

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

زهرا

رحمانی چراتی

دانشیار

دانشگاه نوشیروانی بابل

 

بهروز

رضایی

دانشیار

دانشگاه نوشیروانی بابل

 

آرش

ایرانفر

سایر

   

محمد

مطهری فر

استادیار

   

نگین

سیاف

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

محسن

جنتی

استادیار

دانشگاه شهرضا

 

محمد رضا

اسماعیلی

سایر

برق منطقه ای اصفهان

 

حسین

مطلبی

 

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

حمید

بیگی

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

فرناز

قاسمی

استادیار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

هاجر

باقری طولابی

استادیار

واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

 

مهدی

حبیبی

 

دانشگاه اصفهان

 

رضا

امیدی

 

 دانشگاه زنجان

 

مجید

معظمی

دانشیار

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

سید مصطفی

نصرت آبادی

استادیار

دانشگاه صنعتی سیرجان

 

محمدمهدی

رضایی

استادیار

واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی

 

علی اکبر

عبدوس

دانشیار

دانشگاه نوشیروانی بابل

 

شهرام

هادیان جزی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

ساسان

قاسمی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

نوید

تقی زادگان کلانتری

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

مهدی

سالخورده حقیقی

استادیار

دانشگاه صنعتی سجاد

 

سیدعباس

طاهر

 

دانشگاه کاشان

 

محمد حسین

وفایی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

یحیی

کبیری

استادیار

 دانشگاه اصفهان

 

آرش

کیومرثی

 

 دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3650201

محمود

امین طوسی

 

دانشگاه حکیم سبزواری

 

بهزاد

مشیری

استاد

دانشگاه تهران

 

حامد

وحدت نژاد

 

دانشگاه بیرجند

 

علیرضا

کریمیان

استاد

دانشگاه اصفهان

 

هادی

شهرکی

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مهدی

نفر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

 

ندا

بهزادفر

 

واحد نجف آباد- دانشگاه آزاد اسلامی

 

مهدی

امینیان

استادیار

دانشگاه گیلان

 

جواد

جاویدان

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

مهدی

ادریسی

 

 دانشگاه اصفهان

 

امیر

حبیب زاده شریف

دانشیار

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

شهرزاد

صداقت

استادیار

 دانشگاه صنعتی شریف

 

مجتبی

گندمکار

استادیار

دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول

 

آرش

کریم خانی

 

دانشگاه تفرش

 

محمد

شهرآئینی

استادیار

دانشگاه گلستان

 

وحید

پروین درآّباد

استادیار

دانشگاه گلستان

 

رحمت الله

هوشمند

استاد

دانشگاه اصفهان

 

نوید

رضایی

دانشیار

دانشگاه کردستان

 

مهدی

نیرومند

 

دانشگاه اصفهان

 

نویدرضا

ابجدی

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

 

علی

ولی نژاد

 

دانشگاه مازندارن

 

ساسان

پیروزی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم

 

محسن

سیماب

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

 

عباس

کارگر

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

 

امانگلدی

کوچکی

استادیار

دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول

 

محمد حسن

همت پور

استادیار

دانشگاه جهرم

 

امین

رمضانی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

مرجان

کائدی

 

دانشگاه اصفهان

 

مازیار

پالهنگ

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

ولی

درهمی

استاد

دانشگاه یزد

 

مهدی

هاشم زاده

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

فروغ السادات

طباطبا

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محمدباقر

دولتشاهی

استادیار

دانشگاه لرستان

 

محمد ابراهیم

سمیع

استادیار

 دانشگاه جهرم

 

لیلی

فرزین وش

 

دانشگاه تبریز

 

کامل

صباحی

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

سید حمزه

موسی پور

سایر

دانشگاه اصفهان

 

حمید

بیدرام

 

دانشگاه اصفهان

 

سید عابد

حسینی

استادیار

واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی

 

راحیل

حسینی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

 

ملیحه

ثابتی

 

دانشگاه آزاد تهران شمال

 

هادی

جهانی راد

دانشیار

دانشگاه کردستان

 

امیرحسین

نیکوفرد

استادیار

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2057217

هما

رشیدی زاده کرمانی

سایر

دانشگاه بیرجند

 

فرشید

کی نیا

دانشیار

دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

 

محمد

عابدینی

استادیار

دانشگاه آیت ‌ا... بروجردی

 

رضا

قادری

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

حسین

دلاوری پور

 

دانشگاه اصفهان

 

حمیدرضا

کوفیگر

 

دانشگاه اصفهان

 

محمد

اسلامی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

 

حامد

هاشمی دزکی

استادیار

دانشگاه کاشان، کاشان

 

محمدرضا

فدوی امیری

استادیار

دانشگاه شمال

 

میر هادی

سید عربی

استاد

دانشگاه تبریز

 

مهدی

قلی پور

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

میلاد

دولتشاهی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 

سارا

میناگر

استادیار

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

حسین

قانعی یخدان

دانشیار

دانشگاه یزد

 

مهران

یزدی

 

دانشگاه شیراز

 

مهدی

بانژاد

دانشیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

مریم

ملک زاده

دانشیار

دانشگاه اصفهان