داوران سال 97

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

داود

ابوترابی زارچی

استادیار

دانشکده برق، دانشگاه یزد

احسان

ادیب

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

مصطفی

ارسالی صالحی نسب

استادیار

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

محمد رضا

اسماعیلی

سایر

برق منطقه ای اصفهان

مهدی

افتخاری

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی کامپیوتر.

محمدرضا

آقاابراهیمی

استاد

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

محمد هادی

اندیش گر

سایر

دانشگاه اصفهان

محمدرضا

انصاری

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی-مرکز آموزش عالی شهرضا-شهرضا

ایمان

ایزدی

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدی

بانژاد

 

دانشگاه شاهرود

داود

بخشش

استادیار

گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد

مصیب

برنا پور

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق- دانشگاه یاسوج - یاسوج - ایران

محمد

پازکی

استادیار

دانشکده مهندسی دانشگاه دامغان

معین

پرستگاری

استادیار

دانشگاه نجف آباد

فرزاد

پرورش

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مهدی

ترابیان

استادیار

مدیر دفتر تحقیقات برق منطقه ای اصفهان

فاطمه

جهانبانی اردکانی

استادیار

دانشگاه یزد

سپیده

حاجی پور

استادیار

گروه برق، دانشگاه شریف

مهدی

حبیبی

 

دانشگاه اصفهان

وحید

حسین نزاد

استادیار

 

کمال

حسینی ثانی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

احسان

حیدریان فروشانی

استادیار

 

امین

خدابخشیان

استاد

دانشگاه اصفهان

حسین

خیری استیار

استاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

حسین

دلاوری پور

 

دانشگاه اصفهان

مریم

ذکری

 

صنعتی اصفهان- دانشکده برق و کامپیوتر

عبدالرضا

ربیعی

دانشیار

دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی مهندسی

زهرا

رحمانی چراتی

دانشیار

دانشگاه نوشیروانی بابل

محمد

رحمانی منش

استادیار

گروه کامپیوتر ، دانشگاه سمنان

نوید

رضایی

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

امین

رمضانی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

یاسر

رییسی

   

مجید

زیارت بان

   

مهرداد

ستایش نظر

دانشیار

گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

وحید

شالچیان

استادیار

گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

کمال

شاه طالبی

استاد

اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق

بهروز

شاهقلی قهفرخی

دانشگاه اصفهان-گروه مهندسی فناوری اطلاعات

احمد رضا

شفیعی خوزانی

استادیار

هیات علمی

مریم

شهریاری

استادیار

 

سید محمد

صابرعلی

 

استاد

هدایت

صبوری

 

ایران-کرمانشاه- میدان آزادگان-ابتدای شهرک صدرا-دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده انرژی-گروه مهندسی برق

محسن

صنیعی

 

استاد

سیدعباس

طاهر

 

دانشگاه کاشان-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

هادی

طباطبایی ملاذی

دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

محمد

عطایی

استاد

استاد دانشگاه اصفهان

سامان

عیسی‌زاده

استادیار

دکتری

سید باقر

فاطمی

استادیار

هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان

محمد رضا

فیضی درخشی

دانشیار

 

ساسان

قاسمی

سایر

گروه مهندسی برق-دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران

مهدی

قلی پور

دانشیار

دانشگاه اصفهان

حمیدرضا

کارشناس

 

دانشگاه اصفهان

محمد

کاظمی

 

دانشگاه اصفهان

مرجان

کائدی

 

عضو هیأت علمی بخش مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

علی

کریمی

استادیار

گروه قدرت- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه کاشان- کاشان- ایران

علیرضا

کریمیان

 

دانشگاه اصفهان

حمیدرضا

کوفیگر

 

دانشگاه اصفهان

سمیه

کوهی

استادیار

هیئت علمی، صنعتی شریف

آرش

کیومرثی

 

دانشگاه اصفهان

خلیل

گرگانی فیروزجاه

دانشیار

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

ایمان

گروهی ساردو

استادیار

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران

هیمن

گل پیرا

استادیار

 

افشین

لشکرآرا

دانشیار

دزفول- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- گروه برق قدرت

سید محمد

مدنی

استادیار

استاد

حمیدرضا

مراتب

دانشیار

اصفهان - دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی - گروه مهندسی پزشکی

زهرا

مردی

استادیار

گروه مهندسی پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

زهرا

مروج

استاد

سمنان - دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه سمنان

بیژن

معاونی

دانشیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

مجید

معظمی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

پیمان

معلم

استاد

هیات علمی گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

امین

مهنام

دانشیار

دانشگاه اصفهان

سمیرا

مودتی

استادیار

گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

سید حمزه

موسی پور

سایر

دانشگاه اصفهان

سید مازیار

میرحسینی مقدم

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

بهزاد

میرزائیان دهکردی

استاد

دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق

سید مصطفی

نصرت آبادی

استادیار

دانشگاه صنعتی سیرجان

علیرضا

نقش

استادیار

 

مهدی

نیرومند

 

دانشگاه اصفهان

مهدی

اله بخشی

دانشیار

دانشکده مهندسی برق- دانشگاه شیراز- فارس- ایران

حسین

هژبری

استادیار

 

رضا

همتی

   

رحمت الله

هوشمند

استاد

دانشگاه اصفهان