دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی فارسی

تحلیل پاسخ مغز به محرک‌های بازاریابی به کمک سیگنال مغزی (EEG) در کاربرد بازاریابی عصبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22108/isee.2022.130154.1503

سید عابد حسینی


تولید کلید رمزنگاری تصادفی بیومتریک براساس ویژگی‌های منحصربه‌فرد اثر انگشت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22108/isee.2022.131725.1528

بهرام رشیدی؛ علی گودرزی


بهینه‌سازی تابع چندهدفه برای مشخصه‌های ریکلوزر دیجیتال و سایز محدودساز جریان خطا در شبکه توزیع دارای تولیدات پراکنده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22108/isee.2022.126344.1436

سامان قبادپور؛ مجید گندمکار؛ جواد نیکوکار


کنترل پایداری خودروی الکتریکی با دو موتور محرک مستقل در محورهای جلو و عقب در جاده‌های لغزنده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22108/isee.2022.127665.1457

صاحب خان‌عبدال؛ محمدباقر بناءشریفیان؛ مهران صباحی


بهبود تشخیص حضور در مناطق ممنوعه در تصاویر ناهنجار ویدئویی با استفاده از نقشۀ شار نوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22108/isee.2022.134125.1571

محمد رحیم پور؛ محمد کاظمی؛ پیمان معلم؛ مهران صفایانی


حل مسئلۀ معکوس مقطع‌نگاری القای مغناطیسی با استفاده از روش تکراری گوس - نیوتن و تکنیک ناحیه‌بندی برای کاهش ضرایب مجهول

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22108/isee.2022.131265.1523

محمد رضا یوسفی؛ امین دهقانی؛ علی اصغر امینی؛ سید محمد مهدی میرطلایی


تخمین پارامترهای ماشین آسنکرون با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22108/isee.2022.132395.1541

هنگامه کجوئیان جعفری


ارائۀ یک ساختار خطاپذیر مبتنی بر تقاضا برای معماری سه‌بعدی شبکه‌های بی‌سیم روی تراشه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22108/isee.2022.130023.1500

مهلا محمودزاده؛ وحید ستاری نائینی


رهگیری هدف در سیستم‌های راداری MIMOبا استفاده از فیلتر کالمن توسعه‌یافته چندگانه تعاملی و بهینه‌سازی آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22108/isee.2022.132351.1539

داوود سلیمانی؛ رمضان هاونگی


طرح هوشمند حفاظت از سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از کنترل‌کنندۀ توزیع‌شده مبتنی بر عامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22108/isee.2022.135103.1582

مجید رستم نیا؛ بهادر فانی؛ مجید معظمی؛ محمدصادق رستم نیا


مدیریت انرژی غیرمتمرکز بهینه منابع و بارهای پراکنده الکتریکی و گرمایی در ریزشبکه‌ها با استفاده از یادگیری تقویتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22108/isee.2022.133209.1556

راضیه دارشی؛ سعید شمقدری؛ علی اکبر جلالی؛ حمیدرضا آراسته


بازنمایی عمیق ویژگی‌ها در حسگرهای پوشیدنی برای پیش‌بینی رویدادهای مرتبط با رگ‌های خونی قلب و عروق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22108/isee.2023.120151.1303

سینا دامی؛ مهتاب یاحقی زاده


Online state estimation of power system despite faulty measurement data using the composition of ANFIS with Grasshopper Algorithm

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22108/isee.2023.135667.1596

آرش اسماعیلی؛ اصغر اکبری فرود


مقاله پژوهشی فارسی

ارائه یک رویکرد تکاملی ترکیبی چندهدفه فازی به‌‌منظور تجدید آرایش دینامیکی شبکه توزیع در حضور واحدهای تولید پراکنده و خودروهای برقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22108/isee.2023.134672.1577

حسین لطفی؛ محمدحسن نیک خواه؛ علی اصغر شجاعی


مقاله پژوهشی انگلیسی

بررسی اثر شبکه آبشاری عمیق بر تشخیص ناهنجاری با استفاده از سیگنال سطح بالا شار نوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22108/isee.2023.135088.1583

مائده بهرامی؛ مجید پوراحمدی؛ عباس وفایی؛ محمد رضا شایسته