بهبود کیفیت سرویس و کیفیت صدا در شبکة VoIP بر اساس پس‌خور وفقی هوشمند
1. بهبود کیفیت سرویس و کیفیت صدا در شبکة VoIP بر اساس پس‌خور وفقی هوشمند

احسان فقیهی؛ محمد بهدادفر؛ محمد ابراهیم صادقی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 67-80

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21594

چکیده
  ارزیابی کیفیت سرویس در ترافیک VoIP (Voice over Internet Protocol) بخشی جدانشدنی در بهبود کیفیت شبکه‌های چندرسانه‌ای است. نیاز کاربران این نوع سرویس به کیفیت مطلوب و تلاش ارائه‌کنندگان این سرویس در کاهش هزینه‌ها و ...  بیشتر