دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ساده‌سازی محاسبۀ معاوضۀ تسهیم و چندگانگی در شبکه‌های لوزی
ساده‌سازی محاسبۀ معاوضۀ تسهیم و چندگانگی در شبکه‌های لوزی

فرشید جعفریان؛ فرزاد پرورش

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 63-70

https://doi.org/10.22108/isee.2018.107184.1070

چکیده
  به دلیل آنکه مشخص‌کردن ظرفیت کانال‌های رله در بسیاری از شبکه‌ها هنوز جزء مسائل حل‌نشده است، در عمل در بسیاری از شبکه‌های رله با کانال محوشدگی، از بهینه‌سازی معیار معاوضۀ تسهیم و چندگانگی برای طراحی ...  بیشتر
طراحی مدل بسط پایه‌ای برای تخمین کانال‌های دوگانه‌گزین تنک به کمک فراگیری واژه‌نامه
طراحی مدل بسط پایه‌ای برای تخمین کانال‌های دوگانه‌گزین تنک به کمک فراگیری واژه‌نامه

سمیه محمودی؛ محمدجواد امیدی؛ فروغ السادات طباطبا

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22108/isee.2017.21740

چکیده
  در این مقاله تخمین کانال دوگانه‌گزین تنک در سیستم‌ OFDM با استفاده از نظریۀ حسگری فشرده(CS)  بررسی شده است. این نظریه کمک می‌کند تا در تخمین کانال برای دست‌یابی به میانگین مربعات خطای ثابت، نسبت سمبل‌ ...  بیشتر
محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT
محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT

زهرا شریفیان؛ محمدجواد امیدی؛ حمید سعیدی سورک

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22108/isee.2017.21605

چکیده
  سیستم چندحاملی (Circular Staggered Multi-tone) C-SMT مدولاسیون پیشرفته است که دو سیستم SMT و (Generalized Frequency DivisionMultiplexing) GFDM را با موفقیت ترکیب کرده است. سیستم C-SMT بیشتر، مزایای سیستم‌های SMT و GFDM را حفظ کرده است و جایگزین مناسبی ...  بیشتر