موضوعات = سیستم
ارائۀ یک الگوریتم تکاملی تفاضلی برای حل مسئلۀ تصادفی بازآرایی شبکۀ توزیع و اختصاص بهینۀ واحدهای تولید پراکنده (توربین بادی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22108/isee.2023.137925.1633

حسین لطفی؛ محمد حسن نیکخواه؛ محمد ابراهیم حاجی ابادی


تأثیر سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های انتقال و توزیع بر انعطافپذیری سیستم‌های قدرت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22108/isee.2023.135384.1597

میثم خانی؛ محمود سمیعی مقدم؛ توحید نوری؛ رضا ابراهیمی


بهبود تقسیم توان راکتیو در ریزشبکه‌های جزیره‌ای با استفاده از امپدانس مجازی وفقی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 13-26

10.22108/isee.2019.113129.1154

اردوان اورک زاده؛ بهادر فانی؛ فرشاد زندی؛ مجید معظمی