طراحی یک سیستم CAD برای شناسایی و طبقه‌بندی تومورهای سرطان سینه در تصاویر DCE-MR بر اساس شبکه‌های عصبی کانولوشن سلسله مراتبی
1. طراحی یک سیستم CAD برای شناسایی و طبقه‌بندی تومورهای سرطان سینه در تصاویر DCE-MR بر اساس شبکه‌های عصبی کانولوشن سلسله مراتبی

رضا راستی بروجنی؛ محمد تشنه لب؛ رضا جعفری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 1-14

چکیده
  در این مقاله، یک سیستم CAD بر اساس شبکه های عصبی کانولوشن سلسله‌مراتبی با ساختاری جدید، جهت ایجاد تمایز بین تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در تصاویر MR سینه پیشنهاد شده است. شبکه‌ی عصبی کانولوشن، یک شبکه‌ی ...  بیشتر