اجرای همزمان برنامه پاسخ‌گویی بار زمان استفاده (TOU) و مشارکت واحدها در حضور مزارع بادی به روش MILP
1. اجرای همزمان برنامه پاسخ‌گویی بار زمان استفاده (TOU) و مشارکت واحدها در حضور مزارع بادی به روش MILP

محسن کیا؛ مهرداد ستایش نظر؛ محمد صادق سپاسیان

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 69-80

چکیده
  چکیده: برنامه‏ریزی مشارکت واحدها شامل بهینه‏سازی منابع تولید برای حداقل‏سازی هزینه تولید توان با رعایت قیود مربوطه است. با تثبیت تجدید ساختار در سیستم‏های قدرت، افزایش بهای انرژی الکتریکی در ...  بیشتر