مدلسازی تحلیلی و مقایسه آزمایشگاهی عملکرد ژنراتور القایی اتصال سری و ژنراتور القایی معمولی در حالت بهره‌برداری جدای از شبکه
1. مدلسازی تحلیلی و مقایسه آزمایشگاهی عملکرد ژنراتور القایی اتصال سری و ژنراتور القایی معمولی در حالت بهره‌برداری جدای از شبکه

جلال صاحبکار فرخانی؛ حمیدرضا نجفی؛ علی اکبر نصرآبادی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20717

چکیده
  در این مقاله یک مدل تحلیلی برای ژنراتور القایی اتصال سری ((SCIG پیشنهاد شده است. همچنین عملکرد SCIG و ژنراتور القایی معمولی (IG) به صورت آزمایشگاهی در حالت منفصل از شبکه مورد بررسی قرارگرفته و مقایسه شده‌اند. ...  بیشتر
روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS
2. روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS

حبیب عموشاهی؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ مجید معظمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 25-40

چکیده
  : اهمیت استفاده از انرژی‌های نو باعث افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع شده که علاوه بر مزیت‌های اقتصادی متعدد، تأمین انرژی در وضعیت ایزوله شدن سیستم توزیع را سبب می‌شود. در وضعیت ایزوله ...  بیشتر