مکان‌یابی چندهدفه واحدهای اندازه‌گیری فازور با در نظر گرفتن ارزش واقعی نایقینی‌ها در سیستم قدرت مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی
1. مکان‌یابی چندهدفه واحدهای اندازه‌گیری فازور با در نظر گرفتن ارزش واقعی نایقینی‌ها در سیستم قدرت مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی

سید مهدی مظهری؛ حمید لسانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  واحدهای اندازه‌گیری فازور از جمله ادواتی است که در تخمین حالت سیستم قدرت نقش اساسی داشته و به بهره‌بردار شبکه کمک می‌کند تا تصمیماتِ لازمِ احتمالی را جهت حفظ عملکرد سیستم اتخاذ نماید. در این مقاله مسأله ...  بیشتر
جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه‌های قدرت در صورت خروج تکی خطوط
2. جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه‌های قدرت در صورت خروج تکی خطوط

علی انشایی؛ رحمت الله هوشمند؛ فریبرز حقیقت دار فشارکی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 25-36

چکیده
  امروزه در شبکه‌های قدرت به دلایل مختلف، از جمله تخمین حالت دینامیکی و بهبود سرعت سیستم‌های کنترلی و حفاظتی، استفاده بهینه از واحدهای اندازه‌گیری فازور رو به گسترش است. در این مقاله، روش جدیدی برای ...  بیشتر