کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
بازنمایی عمیق ویژگی‌ها در حسگرهای پوشیدنی برای پیش‌بینی رویدادهای مرتبط با رگ‌های خونی قلب و عروق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22108/isee.2023.120151.1303

سینا دامی؛ مهتاب یاحقی زاده


استخراج مشخصۀ یک حسگر ضریب شکست مبتنی بر لکۀ خروجی فیبر نوری چند مد با ناحیۀ حساس باریک‌شده با استفاده از یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22108/isee.2023.138163.1635

مصطفی الزین؛ مجتبی اکبری؛ حمید رضا کریمی علویجه؛ پیمان معلم


شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 75-86

10.22108/isee.2021.129742.1495

مهدی جاماسب خلاری؛ ولی درهمی؛ مهدی یزدیان دهکردی