دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تشخیص حمله‌های صرعی از روی ضرایب موجک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات (PSO)
تشخیص حمله‌های صرعی از روی ضرایب موجک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات (PSO)

فرناز قره‌داغی؛ سعید مشگینی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 11-24

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.116284.1207

چکیده
  سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام (EEG)[i]، فعالیت‌های الکتریکی سلول‌های عصبی مغز را نشان می‌دهند. استخراج سیگنال EEG روشی غیرتهاجمی است که برای تشخیص فعالیت‌های غیرعادی مغز مفید است. تشنج یکی از انواع فعالیت‌های ...  بیشتر