نویسنده = ���������������� ������ ��������
روشی نوین در پخش بار بهینۀ مقید به قید پایداری گذرا با استفاده از تکنیک حساسیت تابع انرژی

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 13-24

10.22108/isee.2021.128735.1473

بهزاد مرادی؛ عباس کارگر؛ سید علی نبوی نیاکی؛ سید یاسر درخشنده


نگاه سیستمی در اعمال روش RCM بر سیستم حفاظت دیستانس خطوط

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 43-62

10.22108/isee.2019.116244.1206

محمدحسین نصری؛ سید یاسر درخشنده؛ عباس کارگر