دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی و تنظیم کنترل‌کنندۀ بهنگام با الگوریتم تکامل تفاضلی برای واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر در ریزشبکۀ جزیره‌ای
طراحی و تنظیم کنترل‌کنندۀ بهنگام با الگوریتم تکامل تفاضلی برای واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر در ریزشبکۀ جزیره‌ای

فرید هاشمی؛ محمد محمدی؛ مهدی اله بخشی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 19-30

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.109764.1110

چکیده
  در این مقاله طرح کنترلی بهنگام به‌منظور کنترل واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر ریزشبکه پس از وقوع وضعیت جزیره‌ای ارائه شده است. با توجه به اینکه ریزشبکه، ساختار کاملاً غیرخطی دارد و دینامیک آن ...  بیشتر