دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال EEG با استفاده از شبکه‌های یادگیری عمیق
شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال EEG با استفاده از شبکه‌های یادگیری عمیق

سبحان شیخی‌وند؛ سعید مشگینی؛ زهره موسوی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.115532.1192

چکیده
  استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل مختلف صرعی در کاربردهای پزشکی، برای کاهش حجم کار پزشکان در تجزیه‌وتحلیل داده‌های صرع با بازرسی بصری، یکی از چالش‌های مهم در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. ...  بیشتر
تشخیص حمله‌های صرعی از روی ضرایب موجک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات (PSO)
تشخیص حمله‌های صرعی از روی ضرایب موجک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات (PSO)

فرناز قره‌داغی؛ سعید مشگینی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 11-24

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.116284.1207

چکیده
  سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام (EEG)[i]، فعالیت‌های الکتریکی سلول‌های عصبی مغز را نشان می‌دهند. استخراج سیگنال EEG روشی غیرتهاجمی است که برای تشخیص فعالیت‌های غیرعادی مغز مفید است. تشنج یکی از انواع فعالیت‌های ...  بیشتر
شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تجزیۀ حالت تجربی دسته‌ای کامل و مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکۀ عصبی
شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تجزیۀ حالت تجربی دسته‌ای کامل و مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکۀ عصبی

سبحان شیخی وند؛ توحید یوسفی رضایی؛ زهره موسوی؛ سعید مشگینی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 15-28

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.109746.1105

چکیده
  استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل خواب در کاربردهای پزشکی به‌منظور کاهش حجم کار پزشکان در تجزیه و تحلیل داده‌های خواب با بازرسی بصری یکی از مسئله‌های مهم در سال‌های اخیر است. در این مقاله، ...  بیشتر