دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT
محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT

زهرا شریفیان؛ محمدجواد امیدی؛ حمید سعیدی سورک

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 25-36

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21605

چکیده
  سیستم چندحاملی (Circular Staggered Multi-tone) C-SMT مدولاسیون پیشرفته است که دو سیستم SMT و (Generalized Frequency DivisionMultiplexing) GFDM را با موفقیت ترکیب کرده است. سیستم C-SMT بیشتر، مزایای سیستم‌های SMT و GFDM را حفظ کرده است و جایگزین مناسبی ...  بیشتر