دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
پیش‌‌بینی دما در پردازنده‌‌های چندهسته‌‌ای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
پیش‌‌بینی دما در پردازنده‌‌های چندهسته‌‌ای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان

جواد محبی نجم آباد؛ علی سلیمانی ایوری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.103345.1035

چکیده
  افزایش تعداد هسته‌‌های پردازنده به افزایش توان محاسباتی و به ‌موجب آن، افزایش دمای پردازنده منجر می‌‌شود. کنترل و مدیریت دما در این پردازنده‌ها اهمیت زیادی دارد. مدیریت دما به دو رویکرد واکنشی و فعال ...  بیشتر