دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائۀ روش جدیدی برای طراحی کنترلر PID براساس الگوریتم هایبرید PSO-NM
ارائۀ روش جدیدی برای طراحی کنترلر PID براساس الگوریتم هایبرید PSO-NM

ابراهیم عموپور

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 63-77

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21741

چکیده
  چکیده: به‌تازگی تحقیقات بسیاری در زمینۀ طراحی کنترلر PID انجام شده است. موضوع بحث‌شدۀ برخی از مقالات، کنترل سرعت ماشین‏های الکتریکی است که از الگوریتم‌های گوناگونی برای بهینه‌سازی کنترولر مدنظر استفاده ...  بیشتر