دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی کنترل‌کنندۀ PID مرتبه کسری فازی بهینه‌شده با الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور کنترل مقاوم فرکانس ریزشبکۀ جزیره‌‌ای
طراحی کنترل‌کنندۀ PID مرتبه کسری فازی بهینه‌شده با الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور کنترل مقاوم فرکانس ریزشبکۀ جزیره‌‌ای

فاطمه جمشیدی؛ محمد مهدی قنبریان

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 51-62

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21607

چکیده
  ریزشبکه‌ها شاخه‌ای از منابع انرژی پراکنده‌اند که بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید توان الکتریکی استفاده ‌می‌کنند و به بار‌های پراکنده در حالت‌های متصل به شبکة سیستم‌های توزیع و منفصل از ...  بیشتر