دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بهینه‌سازی فرایند ترکیب تصاویر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
بهینه‌سازی فرایند ترکیب تصاویر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

منصور شیخان؛ آماج چمن کار

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 0-67

چکیده
  از آنجا که به دلیل محدودیت­های عکس­برداری نمی­توان با گرفتن تنها یک عکس از یک صحنه به تصویری با کیفیت و وضوح مطلوب دست یافت، ترکیب تصاویر با استفاده از روش­های گوناگون روز به روز در حال گسترش و ...  بیشتر