بهینه‌سازی فرایند ترکیب تصاویر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
1. بهینه‌سازی فرایند ترکیب تصاویر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

منصور شیخان؛ آماج چمن کار

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 0-67

چکیده
  از آنجا که به دلیل محدودیت­های عکس­برداری نمی­توان با گرفتن تنها یک عکس از یک صحنه به تصویری با کیفیت و وضوح مطلوب دست یافت، ترکیب تصاویر با استفاده از روش­های گوناگون روز به روز در حال گسترش و ...  بیشتر