دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی مدل بسط پایه‌ای برای تخمین کانال‌های دوگانه‌گزین تنک به کمک فراگیری واژه‌نامه
طراحی مدل بسط پایه‌ای برای تخمین کانال‌های دوگانه‌گزین تنک به کمک فراگیری واژه‌نامه

سمیه محمودی؛ محمدجواد امیدی؛ فروغ السادات طباطبا

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21740

چکیده
  در این مقاله تخمین کانال دوگانه‌گزین تنک در سیستم‌ OFDM با استفاده از نظریۀ حسگری فشرده(CS)  بررسی شده است. این نظریه کمک می‌کند تا در تخمین کانال برای دست‌یابی به میانگین مربعات خطای ثابت، نسبت سمبل‌ ...  بیشتر
محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT
محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT

زهرا شریفیان؛ محمدجواد امیدی؛ حمید سعیدی سورک

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 25-36

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21605

چکیده
  سیستم چندحاملی (Circular Staggered Multi-tone) C-SMT مدولاسیون پیشرفته است که دو سیستم SMT و (Generalized Frequency DivisionMultiplexing) GFDM را با موفقیت ترکیب کرده است. سیستم C-SMT بیشتر، مزایای سیستم‌های SMT و GFDM را حفظ کرده است و جایگزین مناسبی ...  بیشتر