دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
فشرده‌سازی چند الکترود سیگنال نوار قلبی با استفاده از نظریۀ حسگری فشرده
فشرده‌سازی چند الکترود سیگنال نوار قلبی با استفاده از نظریۀ حسگری فشرده

سیاوش افتخاری فر؛ توحید یوسفی رضایی؛ سبلان دانشور؛ امیر رستگارنیا؛ اعظم خلیلی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 13-24

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21794

چکیده
  هدف از این مقاله، استفاده از نظریۀ حسگری فشرده به‌منظور الگوسازی تنک و فشرده‌سازی چند الکترود سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافی است. برای به دست آوردن نمایش تنک هریک از الکترودها، یک ماتریس پایه با کرنل‌های ...  بیشتر