دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق
معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق

جاوید خراسانی؛ حبیب رجبی مشهدی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 23-34

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20713

چکیده
  در یک بازار برق واقعی، اطلاعات کاملی از رفتار رقبا در اختیار شرکت کنندگان بازار قرار ندارد. بدین ترتیب شرکت کنندگان بازار، تصمیم گیری های خود را بر مبنای اطلاعات موجود از قیمت بازار در گذشته انجام می ...  بیشتر
الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک هیبرید تقویت شده با پایگاه داده مجازی جهت ارزیابی طرح‌های توسعه تولید و شبکه انتقال
الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک هیبرید تقویت شده با پایگاه داده مجازی جهت ارزیابی طرح‌های توسعه تولید و شبکه انتقال

محمد صادق جوادی؛ محسن صنیعی؛ حبیب رجبی مشهدی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 79-90

چکیده
  این مقاله، به معرفی یک روش بهینه‌سازی هیبرید به منظور تحلیل مسائل بهینه‌سازی مختلط با عدد صحیح می‌پردازد. مدل هیبرید یاد شده به صورت یک برنامه ‌بهینه‌سازی دو سطحی، شامل مسئله اصلی و تعدادی زیرمسئله ...  بیشتر