دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری
حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری

الناز داودی؛ ابراهیم بابائی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.90070.0

چکیده
  در این مقاله یک روش جدید بر پایه "الگوریتم رقابت استعماری (ICA)" برای حل مساله "پخش بار اقتصادی تولید هم زمان برق و حرارت "(CHPED) پیشنهاد می‌شود. به منظور جلوگیری از به دام افتادن ICA در بهینه‌های محلی و بهبود ...  بیشتر
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر کد واقعی با جهش هوشمند برای حل مسائل پخش بار اقتصادی غیرمحدب
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر کد واقعی با جهش هوشمند برای حل مسائل پخش بار اقتصادی غیرمحدب

ناصر قربانی؛ ابراهیم بابائی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 13-22

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20712

چکیده
  در این مقاله، یک روش جدید برای حل مسائل پخش بار اقتصادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر کدهای واقعی با جهش هوشمند پیشنهاد می شود. در روش پیشنهادی کنترل لازم بر روی مقادیر مجموع کروموزوم ها صورت می‌گیرد ...  بیشتر